V Popołudnie z Dokumentem

Archiwum Państwowe w Poznaniu wraz z Muzeum Historii Miasta Poznania oraz Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu zapraszają na V spotkanie z cyklu Popołudnie z dokumentem, piątek, 14 listopada 2014 r., godz. 16:00

August Cieszkowski – w 200 rocznicę urodzinMiejsce spotkania: Muzeum Historii Miasta Poznania (Oddział MNP) – ratusz, Stary Rynek
Spotkanie poprowadzą: Henryk Krystek i Przemysław Wojciechowski

Program:

16:00 – 19:00

1. Słowo na powitanie: dr Magdalena Mrugalska Banaszak (kierownik Muzeum Historii Miasta Poznania), prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak (rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu), mgr Henryk Krystek (dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu)

2. Myśl historiozoficzna Augusta hr. Cieszkowskiego. Stulecie niebywałych przemian polityczno-społecznych impulsem interdyscyplinarnych zainteresowań autora „Prolegomeny do historiozofii”
– ks. prof. Dominik Kubicki (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu),

3. Materiały źródłowe związane z Augustem Cieszkowskim i jego rodziną w zbiorach Archiwum Państwowego w Poznaniu – mgr Katarzyna Zielińska (Archiwum Państwowe w Poznaniu),

4. Pamiątkowe tableau Augusta Cieszkowskiego, prezesa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk ze zbiorów Muzeum Historii Miasta Poznania – dr Jarosław Mulczyński (Muzeum Historii Miasta Poznania).

przerwa – spotkanie przy kawie
wystawa: August Cieszkowski (1814-1894) – ze zbiorów Archiwum Państwowego w Poznaniu


5. Rękopis A. Cieszkowskiego „O drogach ducha” – jego losy i treść – mgr Mariusz Polarczyk (dyrektor Biblioteki Głównej i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu),

6. Konserwacja rękopisu A. Cieszkowskiego „O drogach ducha” ze zbiorów Biblioteki Głównej i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – mgr Przemysław Wojciechowski (Archiwum Państwowe w Poznaniu),

7. Konserwacja krypty Cieszkowskich w kościele pw. św. Mikołaja w Wierzenicy – ks. proboszcz Przemysław Kompf,

8. Psalmów-psalm” C.K. Norwida dedykowany A. Cieszkowskiemu – mgr Agnieszka Baszko (Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu),

9. Korespondencja A. Cieszkowskiego w zbiorach Biblioteki PTPN – mgr Joanna Pietrowicz (Biblioteka PTPN w Poznaniu),

10. Listy C.K. Norwida, K. Libelta i inych do Augusta Cieszkowskiego – czyta mgr Mariusz Jankowski (Archiwum Państwowe w Poznaniu).