Warsztaty pt. “Wielkopolska w europejskiej sieci miejskiej. Wspólnoty lokalne a społeczństwo stanowe.”, 19 września 2022 r., godz. 11.00

Plakat Europejskie Dni Dziedzictwa 2022Europejskie Dni dziedzictwa Kulturowego, pod wywoławczym hasłem Połączeni Dziedzictwem, stały się okazją do przedstawienia Państwu materiałów archiwalnych przechowywanych w zasobach Archiwum Państwowego w Poznaniu, dokumentujących relacje wspólnot obywatelskich z otaczającą ją przestrzenią kulturową. Tradycja, wiara, idee, powiązania klientarne, rodzinne i inne czynniki regulujące wewnętrzne powiązania tych wspólnot, w istotny sposób wpływały na kształt funkcjonalny tej przestrzeni, w której lokowano różnorakie obiekty służące wspólnocie: ratusz, wagę miejską, szkoły, świątynie, klasztory. Wybraliśmy tylko parę zagadnień z całego, dość długiego katalogu, tak abyście Państwo mogli dostrzec i zrozumieć przestrzeń kulturową i metamorfozy zachodzące w tym obszarze w ciągu stuleci w europejskiej (w tym wielkopolskiej) sieci miejskiej.

To trzy tematy: sanktuarium w Rokitnie w dawnej diecezji poznańskiej, dziejopisarstwo mieszczańskie oraz prawna opieka władz miasta nad obywatelem. Uważny czytelnik dostrzeże, że w pojęciu „miasto” może nie mieścić się Rokitno. To sanktuarium maryjne, stanowiące filię opactwa cysterskiego w Bledzewie nad Obrą, było miejscem emanacji kultu, który zakorzenił się w wielu miastach (Grodzisk, Obrzycko i in.). Do Rokitna licznie pielgrzymowali wierni z miast. A sama wieś uzyskała prawa do organizacji jarmarków (1760 r.). Niestety proces urbanizacji związanej z transformacją prawną i przestrzenną wsi nie przyniósł finalnych rozwiązań w postaci miasta lokacyjnego, tak jak stało się to w Trzciance nad Notecią (przywilej jarmarczny z 1671 r.).

Dokument pisany, ułatwia zrozumienie przeszłości i w istotny sposób dopełnia treści, które możemy wyczytać z otaczającego nas krajobrazu kulturowego (charakter prawny osad, jej funkcje gospodarcze, typ własności, funkcje religijne, czas powstania itd.).
Zapraszamy 19 września 2022 r. do naszego Archiwum Państwowego na warsztaty pt. WIELKOPOLSKA W EUROPEJSKIEJ SIECI MIEJSKIEJ. WSPÓLNOTY LOKALNE A SPOŁECZEŃSTWO STANOWE z okazji XXX Europejskich Dni Dziedzictwa.

 

Program warsztatów:
1. Dziejopisarstwo mieszczańskie w Wielkopolsce XVI-XVIII w.
2. Obywatelstwo i ochrona prawna mieszczanina
3. Kulty religijne, sanktuaria
Pokaz filmu o rozwoju przestrzennym Poznania w XVIII wieku