Wyłączenie z udostępniania części materiałów archiwalnych

Szanowni Państwo,

W związku z koniecznością wykonania niezbędnych prac remontowo – konserwacyjnych w magazynie przy ul. Sierocej, mających na celu likwidację skutków rozszczelnienia instalacji kanalizacyjnej, od 14 stycznia 2022 roku do odwołania wyłączone z udostępniania zostały materiały archiwalne z zespołów wyspecyfikowanych w załączonym wykazie.

Wykaz

Ponadto informujemy, że w związku z koniecznością wykonania niezbędnych prac zabezpieczających zasób od 4 września 2023 do odwołania wyłączone z udostępniania zostały materiały archiwalne z zespołów wyspecyfikowanych w załączonym wykazie.

Lista materiałów wyłączonych

Za powyższe utrudnienia bardzo przepraszamy. Wyrażamy nadzieję, iż w kontekście dotychczasowej i przyszłej otwartości naszego Archiwum okażecie nam Państwo oczekiwane zrozumienie.