Wznowienie działalności czytelni w Archiwum Państwowym w Poznaniu.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z ustalonym planem, do 31 października 2021 r. zostaną zakończone prace remontowe w budynku centrali Archiwum Państwowego w Poznaniu. W związku z tym czytelnia pracowni naukowej wznowi działalność.

Pracownia naukowa w Poznaniu będzie czynna
od 2 listopada 2021 r., w dni robocze od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Jednocześnie informujemy i przypominamy, że w czasie trwania stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego związanego z koronawirusem Covid 19 obowiązują szczególne zasady udostępniania materiałów archiwalnych w czytelniach, mające na celu zachowanie warunków bezpieczeństwa. W związku z tym prosimy Państwa o zapoznanie się z treścią komunikatu „Ogólne zasady udostępniania materiałów archiwalnych w czytelniach Archiwum Państwowego w Poznaniu”. W przypadku wzrostu zakażeń i wprowadzenia dodatkowych obostrzeń warunki udostępniania mogą ulec zmianie.

Jednocześnie przypominamy, że część znajdujących się w zasobie naszego Archiwum w Poznaniu oraz Oddziałów w Koninie i Pile materiałów archiwalnych w postaci akt stanu cywilnego jest dostępnych w formie skanów na stronie: szukajwarchiwach.gov.pl i szukajwarchiwach.pl. Wykaz wyżej wymienionych materiałów, w postaci informacji o zespołach i sygnaturach określonych jednostek posiadających skany i udostępnionych w Internecie, dostępny jest również na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Poznaniu.