XII Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry

XII Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry pt. Jak uratować archiwalia i książki przed destrukcją w sytuacjach kryzysowych? 16 czerwca 2016 r. (czwartek), godz. 9:30, Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, ul. ks. Posadzego 2.

Program:

godz. 9:30 – otwarcie Forum
– ks. mgr Roman Dworacki (Dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu),
– mgr Henryk Krystek (Dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu),
– dr Przemysław Wojciechowski (moderator Forum).

godz. 9:45 Pożar w archiwum, wykład i prezentacja, dr Przemysław Wojciechowski (Archiwum Państwowe w Poznaniu),

godz. 10:00 Zasady postępowania i harmonogram działań ratujących materiały archiwalne i książki w sytuacjach kryzysowych, wykład i prezentacja, mgr Krzysztof Norkiewicz,

godz. 10:30 Woda w archiwum. Z doświadczeń Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wykład i prezentacja, mgr Anna Domalanus (Kierownik Archiwum UAM),

godz. 11:00 Józef Przesławski (1886-1949) – introligator, społecznik, pasjonat, wystawa i wystąpienie Karola Przesławskiego o założycielu Cechu Introligatorów w Poznaniu (w 130 rocznicę urodzin),

godz. 11:20-11:50 – przerwa

godz. 11:50 Określenie potencjalnych zagrożeń zbiorów w magazynach archiwalnych, ćwiczenia uczestników Forum w grupach,

godz. 12:20 Ratowanie akt i książek zalanych przez wodę, ćwiczenia praktyczne w grupach

godz. 16:00 – podsumowanie i zakończenie Forum