XXVI Dzień Judaizmu w Archiwum Państwowym w Poznaniu

31 stycznia 2023 r. Archiwum Państwowe w Poznaniu zorganizowało w ramach obchodów XXVI Dnia Judaizmu spotkanie naukowe dotyczące hebrajskiego tekstu odkrytego w XV-wiecznej księdze poznańskiego sądu szlacheckiego. Gośćmi specjalnymi wydarzenia był dr Adam Kozak z Pracowni Słownika Historyczno-Geograficznego Wielkopolski PAN oraz prof. Hanna Zaremska z Zakładu Studiów Średniowiecznych Instytutu Historii PAN w Warszawie, którzy brali udział w odnalezieniu i identyfikacji tekstu. O wydobyciu pasków i ich zabezpieczeniu opowiadał kierownik oddziału zabezpieczania zasobu archiwalnego, dr Przemysław Wojciechowski. W wydarzeniu wzięli udział zaproszeni goście, przedstawiciele instytucji kulturalnych i naukowych oraz pracownicy APP.

 

Poniżej zamieszczamy fotorelację z wydarzenia: