Zamknięcie czytelni w APP, oddział Konin

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia prac związanych z zabezpieczeniem zasobu archiwalnego (dezynsekcji magazynów) w Oddziale w Koninie, zmuszeni jesteśmy do zamknięcia czytelni Oddziału w Koninie Archiwum Państwowego w Poznaniu w okresie od 21 marca do 29 marca 2024 r.
Z powyższe utrudnienia bardzo przepraszamy. Jednocześnie informujemy, że część znajdujących się w zasobie Oddziału w Koninie materiałów archiwalnych w postaci akt stanu cywilnego jest dostępnych w formie skanów na stronie serwisu internetowego: szukajwarchiwach.gov.pl

Wykaz wyżej wymienionych materiałów, w postaci informacji o zespołach i sygnaturach określonych jednostek posiadających skany i udostępnionych w Internecie, dostępny jest również na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Poznaniu: https://poznan.ap.gov.pl/ (Zasób, Zasób on-line, Szukaj w Archiwach-Konin).