“Zarządzanie informacją w archiwum, bibliotece i muzeum – stare i nowe wyzwania” – program konferencji

Zakład Archiwistyki Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Archiwum Państwowe w Poznaniu
Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka
 
mają przyjemność zaprosić na konferencję naukową pt.:
 
Zarządzanie informacją w archiwum, bibliotece i muzeum – stare i nowe wyzwania
 
Poznań, 16-17 listopada 2023 r. 
 
Poniżej przekazujemy oficjalny program konferencji oraz formularz zgłoszenia uczestnictwa.