Bazy danych

BAZY DANYCH OGÓLNODOSTĘPNE

ZoSIA (Zintegrowany System Informacji Archiwalnej) oraz serwis www.szukajwarchiwach.pl (SwA)*
aplikacja przeznaczona do opracowania (ewidencji i inwentaryzacji) zbiorów archiwalnych na wszystkich poziomach ich hierarchicznej struktury – od całego archiwum aż po obiekt archiwalny. Użytkowana jest w siedmiu archiwach państwowych i ich oddziałach (także w Archiwum Państwowym w Poznaniu), docelowo baza ma być wdrożona we wszystkich archiwach państwowych.
Internetową wersją bazy ZoSIA jest serwis www.szukajwarchiwach.pl, który zawiera opisy wszystkich zespołów archiwalnych z zasobu APP (i oddziałów) oraz opisy jednostek archiwalnych (tylko zespołów opracowanych, a dodatkowo wyłączone z prezentacji w Internecie są inwentarze lub ich części zawierające dane wrażliwe, np. dane osobowe – są one dostępne tylko w Pracowni Naukowej APP). Serwis. Szczegółowe informacje na temat tych systemów są dostępne na stronie Narodowego Archiwum Cyfrowego.

PRADZIAD (Program Rejestracji Akt Metryklanych i Stanu Cywilnego)
Zwraca informacje o księgach metrykalnych i stanu cywilnego przechowywanych we wszystkich archiwach państwowych (stan na początek roku 2014), Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie, Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich oraz wybranych Archiwów Archidiecezjalnych i Diecezjalnych. Dodatkowo w bazie zamieszczono informacje o księgach metrykalnych wyznania mojżeszowego i rzymskokatolickiego przechowywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego m. st. Warszawy – Archiwum (tzw. archiwum zabużańskie – stan na koniec roku 2006). Szczegółowy opis bazy danych jest dostępny na stronie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.
UWAGA! Baza nie zawiera spisu nazwisk występujących w dokumentach bądź informacji o konkretnych osobach.

Dokumentacja osobowa i płacowa
W bazie zamieszczono dane o dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców przechowywanej w archiwach państwowych, urzędach administracji centralnej i terenowej oraz u przedsiębiorców i innych przechowawców, którzy prowadzą w tym zakresie działalność gospodarczą.

* – UWAGA! Nie wszystkie Archiwa Państwowe korzystają z aplikacji ZoSIA. Informacje zamieszczone na stronie www.szukajwarchiwach.pl mogą być niekompletne dla wybranych archiwów. Archiwa Państwowe opracowały także własne bazy danych, które udostępniają poprzez własne strony internetowe.

BAZA DANYCH ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W POZNANIU

e-kartoteka.net
Zawiera alfabetyczny indeks nazwisk zawartych w Kartotece ewidencji ludności z lat 1870-1931 dla miasta Poznania. W rozbudowie (indeksacja do nazwiska Plewke).

Fotobaza – w przygotowaniu

Scrinum – w przygotowaniu

Biblioteka – w przygotowaniu

WYBRANE, POLSKIE BAZY DANYCH PRZYDATNE W CELACH GENEALOGICZNYCH DOTYCZĄCE WIELKOPOLSKI

BaSIA (Baza Systemu Indeksacji Archiwalnej)

Cmentarze miasta Poznania (System Informacji Przestrzennej geopoz)

Lista odznaczonych Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym

Nekrologi z wielkopolskiej prasy

Poznań Project (projekt indeksacji małżeństw z wielkopolski dla lat 1800-1899)

Wielkopolscy księża od XVIII do XX wieku

aktualizacja treści: 30 czerwca 2016 r.