Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa

Logo WBC - Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej

Na stronach WBC zamieszczono skany materiałów archiwalnych wybranych zespołów z zasobu Archiwum Państwowego w Poznaniu. Można je podzielić na trzy działy:

UWAGA! Aby móc przeglądać zbiory, może być potrzebna wtyczka DjVu – dostępna TUTAJ.

I. Archiwalia miast wielkopolskich:

II. Źródła do dziejów Powstania Wielkopolskiego:

 • Źródła do dziejów Powstania Wielkopolskiego na Ziemi Pobiedziskiej,
  obejmujące m.in. materiały archiwalne z zespołów:
  -> nr 474 Akta miasta Poznania,
  -> nr 1144 Dowództwo Okręgu Generalnego w Poznaniu,
  -> nr 418 Starostwo Grodzkie miasta Poznania,
  -> nr 4048 Starostwo Powiatowe w Jarocinie,
  -> nr 884 Związek Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu,
  -> nr 1415 Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu.
 • Źródła do dziejów Powstania Wielkopolskiego na Ziemi Ostrowskiej,
  obejmujące m.in. materiały archiwalne z zespołów:
  -> nr 1415 Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu (życiorysy powstańców wielkopolskich pochodzących z terenu powiatu ostrowskiego),
  -> nr 1406 Towarzystwo Powstańców i Wojaków w Ostrowie.

III. Inne materiały:

aktualizacja treści: 12 września 2016 r.