Życzenia Wielkanocne 2022

Święta Wielkiej Nocy po raz wtóry przychodzi nam przeżyć w radości zmąconej jednak zatroskaniem o zdrowie i bezpieczeństwo najbliższych. W naszych sercach nadal wiele niepokojów i lęków związanych, już nie tyle z pandemią, co z sytuacją konfliktu zbrojnego za naszą wschodnią granicą. Dlatego mamy nadzieję, iż Zmartwychwstały okaże nam łaskawość i z tego wielkiego zamętu oraz trwogi wyprowadzi wielkie dobro, a przede wszystkim obdarzy pokojem.

Ten szczególny czas wyzwala w nas też wiele dobra oraz powoduje naszą solidarność z tymi, którzy potrzebują wyjątkowej pomocy i wsparcia. Niech więc te święta będą pełne wiary i nadziei w jak najszybszy powrót do normalności. Niech też świąteczny czas dobrze nastraja, napełnia pokojem i pozwoli z nadzieją patrzeć w przyszłość.

Z  najlepszymi  życzeniami  i  pozdrowieniami  świątecznymi

Dyrekcja i Pracownicy Archiwum Państwowego w Poznaniu

 

53.5411.0.46Jeźdźcy wielkanocni z Kulowa. Akademicki Związek Przyjaciół Łużyc “Prołuż”. Zarząd Główny w Poznaniu, sygn. 46.