Promocja X tomu “Przeglądu Archiwalno-Historycznego”

PAH X Plakat

Archiwum Państwowe w Poznaniu i Zakład Archiwistyki Wydziału Historii UAM
zapraszają na  promocję najnowszego, X tomu czasopisma
“Przegląd Archiwalno-Historyczny”
która odbędzie się
8 maja 2024 r. o 13.00
w sali dziekańskiej Wydziału Historii UAM (nr 1.63).

Promocję uświetni wystąpienie mgr Agaty Łysakowskiej-Trzoss
pt. “Nędzniczki poznańskie. Kobiety jako beneficjentki Towarzystwa Dobroczynności Dam Polskich w mieście Poznaniu w latach 1845-1853”.

Dzień Praktyk i Staży na Wydziale Historii UAM 2024

14 marca 2024 r. Archiwum Państwowe w Poznaniu po raz kolejny uczestniczyło w Dniu Praktyk i Staży Wydziału Historii UAM. Reprezentacja w składzie: st. kustosz Zofia Wojciechowska i dr Julia Wesołowska spotkała się ze studentami nie tylko ze specjalności archiwistyka! Przy okazji można było poczęstować się archiwalnym gadżetem i krówką.
 
Poprzedni rok w Archiwum obfitował w praktykantów i wolontariuszy, a przeprowadzona wśród nich ankieta pozwoliła stwierdzić, że cieszymy się dużym zaufaniem studentów. Pozostaje nam nic innego, jak jeszcze raz serdecznie zaprosić do Archiwum!
 
a6cd3af6-d78b-4377-b1e2-4a4d86d30efa

„Przekartkowane. Lech Gazeta Gnieźnieńska z lat 1918-1919”

Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie i Archiwum Państwowe w Poznaniu zapraszają na wydarzenie pt. „Przekartkowane. Lech Gazeta Gnieźnieńska z lat 1918-1919”. 16 lutego 2024, o godz. 18.00, w sali na parterze w Starym Ratuszu. W jego trakcie zostanie zaprezentowany unikatowy rocznik Lecha z okresu Powstania Wielkopolskiego, a który został przekazany do zbiorów archiwum przez gnieźnian, Państwa Hannę i Władysława Suwalskich.

Lech._Gazeta_Gnieźnieńska.Winieta_z_1896_r

Wydarzenie organizowane jest w 105. rocznicę podpisania rozejmu w Trewirze, formalnie kończącego Powstanie Wielkopolskie.  Więcej “„Przekartkowane. Lech Gazeta Gnieźnieńska z lat 1918-1919””

Nieznane źródła heraldyczne w zasobach Archiwum Państwowego w Poznaniu – referat na spotkaniu PTH Oddział w Poznaniu

 Polskie Towarzystwo Heraldyczne – Oddział w Poznaniu zaprasza na spotkanie

15 lutego 2024 (czwartek) o godz. 16.00 

na którym mgr Jerzy Łojko (współpraca: Jakub Łojko) wygłosi referat pt.

Nieznane źródła heraldyczne w zasobach Archiwum Państwowego w Poznaniu. Herby miejskie w historycznej Wielkopolsce w dobie przedrozbiorowej.

Miejsce: Wydział Historii UAM w Poznaniu – ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7 (sala 3.132 – II piętro).

Plakat