Aktualności

Otwarcie Pracowni Naukowej w AP Poznań

Szanowni Państwo Użytkownicy,

Z dużą satysfakcją informujemy, że w związku z przedterminowym zakończeniem prac remontowych w zachodnim skrzydle budynku, pracownia naukowa zostanie otwarta dnia 25 września 2023 roku.

Informujemy również, że z dniem 25 września  w pracowniach naukowych w siedzibie głównej AP Poznań oraz w oddziałach w Gnieźnie, Koninie i Pile zostaje zniesiony obowiązek rezerwacji miejsc w czytelni.

Od 4 września 2023 r. czytelnie są otwarte w dni robocze od poniedziałku do piątku w Gnieźnie, Koninie i Pile w godz. 8.30 – 14.30.

Uprzejmie informujemy, że w miesiącach lipiec-sierpień 2024 r. czytelnia Archiwum Państwowego w Poznaniu będzie czynna w godzinach 8:00-14:00.

Wyłączenie z udostępniania części materiałów archiwalnych

Szanowni Państwo,

W związku z koniecznością wykonania niezbędnych zabiegów konserwatorskich dezynfekcji i oczyszczenia materiałów archiwalnych przechowywanych w magazynie przy ul Sierocej 10 w Poznaniu, nastąpi całkowite wyłączenie od udostępniania materiałów archiwalnych z zespołów wyspecyfikowanych w załączonym wykazie.

Wykaz

Z uwagi na trudności lokalowe, ww. materiały zostaną czasowo przetransponowane do Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. O sposobie i terminie wznowienia ich udostępnienia poinformujemy Państwa do 30 września 2024 r. w odrębnym komunikacie.

Za powyższe utrudnienia bardzo przepraszamy. Wyrażamy nadzieję, iż w kontekście dotychczasowej i przyszłej otwartości naszego Archiwum okażecie nam Państwo oczekiwane zrozumienie.

Informacja o funkcjonowaniu Pracowni Naukowej

Szanowni Państwo,

w związku z prowadzonymi obecnie intensywnymi pracami związanymi z translokacją znacznej części materiałów z naszego zasobu, które na wiele godzin każdego dnia roboczego angażują pracowników obsługujących magazyny, zmuszeni jesteśmy ograniczyć realizacje zamówień w Pracowni Naukowej w centrali w Poznaniu do jednej dziennie, o godzinie 7:00. Z tego powodu prosimy przesyłać rewersy minimum 2 dni robocze przed planowaną wizytą, nie przekraczając limitu 10 jednostek archiwalnych na osobę. Funkcjonowanie czytelni w takim trybie obowiązywać będzie od 15 lipca do 30 sierpnia 2024 r. W przypadku wcześniejszego zakończenia prac translokacyjnych powiadomimy Państwa odrębnym komunikatem. Więcej “Informacja o funkcjonowaniu Pracowni Naukowej”

Aktualizacja serwisu Szukaj w Archiwach – czerwiec 2024

W drugim kwartale 2024 roku roku Archiwum Państwowe w Poznaniu umieściło nieomal 100 tys skanów  w serwisie Szukaj w Archiwach.

Ostatnia partia z zespołu nr 1926 (Urząd stanu cywilnego Poznań – miasto)  została zeskanowana w ramach współpracy w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. “Długoterminowe koszty społeczne niekorzystnych warunków we wczesnym okresie życia w XIX-wiecznych populacjach na przykładzie miasta Poznania” (kierownik projektu – prof. Grażyna Liczbińska). APP prowadzi także stronę tematyczną projektu.

W tym kwartale materiały ze swojego zasobu opublikowały również Oddziały w Koninie i Pile.

Aktualizacja została uwzględniona na naszej stronie w zakładce Zasób-Zasób-online-Szukaj w Archiwach.

Księga zastępcy króla z certyfikatem wpisu na 5. edycję krajowej listy UNESCO Pamięć Polski

26 czerwca 2024 r. w Belwederze odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów poświadczających wpisanie obiektów na 5. edycję Listy Krajowej Programu UNESCO Pamięć Świata. Wśród 17 bezcennych obiektów dziedzictwa, przechowywanych w 17 instytucjach w Polsce i zagranicą znalazła się również Księga zastępcy króla, którą ma w swoim zasobie Archiwum Państwowe w Poznaniu.

Więcej “Księga zastępcy króla z certyfikatem wpisu na 5. edycję krajowej listy UNESCO Pamięć Polski”