II Popołudnie z Dokumentem

25 stycznia 2013 r. odbyło się drugie spotkanie z cyklu „Popołudnie z dokumentem”. Tym razem poświęcone zostało 150 rocznicy Powstania Styczniowego. Przybyło wielu mieszkańców Poznania, którzy zebrali się najpierw w gmachu Archiwum Państwowego w Poznaniu, biorąc udział w spotkaniu z komisarzami wystawy pt. „Wielkopolska w Powstaniu Styczniowym”. O materiałach archiwalnych prezentowanych w gablotach i na ekranach, związanych z udziałem Wielkopolan w powstaniu 1863 r. mówiły mgr Elżbieta Rogal i mgr Grażyna Zaliwska. Następnie uczestnicy przeszli do poznańskiego ratusza, do Muzeum Historii Miasta Poznania, gdzie w pięknej Sali renesansowej odbyły się wykłady i prezentacje związane z powstaniem styczniowym. Wysłuchano wykładu prof. Przemysława Matusika pt. „Powstanie, którego miało już nie być”. Po nim o materiałach źródłowych do dziejów Powstania Styczniowego w zbiorach Archiwum Państwowego w Poznaniu mówili: mgr Henryk Krystek i mgr Stefan Olejniczak. AP w Poznaniu digitalizuje obecnie archiwalia ze swego zasobu, dotyczące powstania 1863 r.

Po przerwie na kawę głos zabrali kustosze Muzeum Historii Miasta Poznania. Mgr Jarosław Mulczyński podczas prezentacji multimedialnej przedstawił fotografie powstańców styczniowych w zbiorach Muzeum, zaś mgr Waldemar Karolczak zaprezentował na okolicznościowej wystawie pamiątki związane z Powstaniem Styczniowym, znajdujące się w zbiorach muzealnych (fotografie, gazety, kartki pamiątkowe, albumy). Na zakończenie wystąpił mgr Jan Gaspars z Instytutu Historii Sztuki – potomek pierwszego dyktatora powstania styczniowego, gen. Ludwika Mierosławskiego i przypomniał sylwetkę swego antenata.
Był także akcent muzyczny – prowadzący spotkanie mgr Przemysław Wojciechowski zagrał na fortepianie wiązankę pieśni żołnierskich i patriotycznych z okresu powstania 1863 r.