Informacja o funkcjonowaniu Pracowni Naukowej

Szanowni Państwo,

w związku z prowadzonymi obecnie intensywnymi pracami związanymi z translokacją znacznej części materiałów z naszego zasobu, które na wiele godzin każdego dnia roboczego angażują pracowników obsługujących magazyny, zmuszeni jesteśmy ograniczyć realizacje zamówień w Pracowni Naukowej w centrali w Poznaniu do jednej dziennie, o godzinie 7:00. Z tego powodu prosimy przesyłać rewersy minimum 2 dni robocze przed planowaną wizytą, nie przekraczając limitu 10 jednostek archiwalnych na osobę. Funkcjonowanie czytelni w takim trybie obowiązywać będzie od 15 lipca do 30 sierpnia 2024 r. W przypadku wcześniejszego zakończenia prac translokacyjnych powiadomimy Państwa odrębnym komunikatem.

Za powyższe utrudnienia bardzo przepraszamy. Mając nadzieję na Państwa życzliwe zrozumienie, uprzejmie informujemy, iż dokładamy wszelkich starań by, mimo logistycznych wyzwań, zachować ciągłość udostępniania materiałów archiwalnych. Obecne utrudnienia, zgodnie z planem, mają na celu zapewnienie optymalnych warunków przechowywania archiwaliów oraz jak najszybsze przywrócenie dostępu do całego zasobu naszego Archiwum.

Jednocześnie przypominamy, że część znajdujących się w zasobie naszego Archiwum w Poznaniu oraz Oddziałów w Koninie i Pile materiałów archiwalnych w postaci akt stanu cywilnego jest dostępnych w formie skanów na stronie Szukaj w Archiwach.

Wykaz wyżej wymienionych materiałów, w postaci informacji o zespołach i sygnaturach określonych jednostek posiadających skany i udostępnionych w Internecie, dostępny jest również na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Poznaniu w zakładce Zasób – Zasób online.

DJI_0083