Obchody Dnia Solidarności i Wolności w Poznaniu

W miniony czwartek 31 sierpnia w Poznaniu odbyły się obchody Dnia Solidarności i Wolności. Rozpoczęła je Msza św. w Kościele pw. Najświętszego Zbawiciela, po której nastąpiło złożenie kwiatów pod pomnikiem Poznańskiego Czerwca 1956 r. Z ramienia Archiwum Państwowego w Poznaniu na uroczystości były obecne Julia Wesołowska, kierowniczka oddziału popularyzacji zasobu archiwalnego oraz kustosz Beata Karwalska, reprezentująca NSZZ Solidarność przy APP.