Więcej o: Znani… w Archiwum Państwowym w Poznaniu

Znani… w Archiwum Państwowym w Poznaniu

25 sierpnia 2016 r. do Poznania sprowadzono prochy kpt. Kazimierza Spornego, pilota myśliwskiego, który podczas II wojny światowej zestrzelił 5 Messerschmitów Bf-109. Drugi pogrzeb pilota odbył się 71 lat po wojnie, spoczął na Cmentarzu Miłostowskim.

Między innymi dla upamiętnienia tak wyjątkowych osób – jak as polskiego lotnictwa – powstała zakładka Znani…, gdzie publikujemy materiały z naszego archiwum, dotyczące znanych czy zasłużonych ludzi. Dziś dokonano także kolejnej aktualizacji, a w zestawieniu pojawiły się nowe biogramy – Mieczysławy Ćwiklińskiej, Faustyny Kowalskiej i Wisławy Szymborskiej. Zachęcamy do przeglądania materiałów i popularyzacji naszej zakładki.

Wyłączenie od udostępniania materiałów archiwalnych

W związku z koniecznością wykonania niezbędnych prac remontowo – konserwacyjnych w magazynie przy ul. Sierocej, mających na celu likwidację skutków awarii instalacji kanalizacyjnej, od 22 do 31 sierpnia 2016 r., nastąpi wyłączenie od udostępniania materiałów archiwalnych z następujących zespołów:
– Konsystorz Ewangelicki w Poznaniu (zespół nr 893);
– Rejencja w Poznaniu (zespół nr 291);
– Akta miasta Poznania – księgi meldunkowe i akta osobowe (zespół nr 474);
– Urzędy Katastralne (zespoły od nr 426 do nr 446).
Za powyższe utrudnienia bardzo przepraszamy. Wyrażamy nadzieję, iż w kontekście dotychczasowej i przyszłej otwartości naszego Archiwum okażecie nam Państwo oczekiwane zrozumienie.

Informacja o funkcjonowaniu Pracowni Naukowej

Uprzejmie informujemy, iż tradycyjnie i zgodnie z ustalonym harmonogramem w miesiącu lipcu br. pracownie naukowe w naszym Archiwum w Poznaniu oraz Oddziałach w Gnieźnie, Koninie i Pile będą nieczynne.

W sierpniu br. pracownie naukowe w Poznaniu oraz oddziałach w Gnieźnie i Pile będą czynne w godzinach od 8:30 do 14:30, natomiast pracownia w Koninie, ze względu na konieczność wykonania dodatkowych prac remontowych części pomieszczeń, pozostanie zamknięta do dnia 31 sierpnia br. włącznie.

Do pracowni naukowej w Oddziale w Koninie zapraszamy od dnia 1 września 2016 r. W przypadku wcześniejszego zakończenia prace remontowych w budynku AP w Koninie, pracownia naukowa zostanie uruchomiona przed tym terminem, o czym powiadomimy oddzielnym komunikatem.

Jednocześnie informujemy, że część znajdujących się w zasobie naszego Archiwum w Poznaniu oraz Oddziałów w Gnieźnie i w Koninie, materiałów archiwalnych w postaci akt stanu cywilnego jest dostępnych w formie skanów na stronie: www.szukajwarchiwach.pl.

Wizyta Wicewojewody Wielkopolskiego w Archiwum Państwowym w Poznaniu

9 czerwca 2016 r., w Międzynarodowy Dzień Archiwów, wizytę w Archiwum Państwowym w Poznaniu złożyła Pani Marlena Maląg – wicewojewoda Wielkopolski wraz z Panią Małgorzatą Tadrzak–Mazurek, sprawująca funkcję doradcy wicewojewody. Na początku spotkania, dyrektor Henryk Krystek zapoznał gości z historią Archiwum, jego zasobem oraz z przygotowaniami do rozbudowy i przebudowy gmachu głównego. Następnie w trakcie kilkunastu minutowego spaceru, zaprezentowano najstarsze i najcenniejsze materiały archiwalne oraz przybliżono działalność Pracowni Digitalizacji a także Pracowni Konserwacji Materiałów Archiwalnych.