Zamknięcie czytelni w APP, oddział Konin

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia prac związanych z zabezpieczeniem zasobu archiwalnego (dezynsekcji magazynów) w Oddziale w Koninie, zmuszeni jesteśmy do zamknięcia czytelni Oddziału w Koninie Archiwum Państwowego w Poznaniu w okresie od 21 marca do 29 marca 2024 r.
Z powyższe utrudnienia bardzo przepraszamy. Jednocześnie informujemy, że część znajdujących się w zasobie Oddziału w Koninie materiałów archiwalnych w postaci akt stanu cywilnego jest dostępnych w formie skanów na stronie serwisu internetowego: szukajwarchiwach.gov.pl

Wykaz wyżej wymienionych materiałów, w postaci informacji o zespołach i sygnaturach określonych jednostek posiadających skany i udostępnionych w Internecie, dostępny jest również na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Poznaniu: https://poznan.ap.gov.pl/ (Zasób, Zasób on-line, Szukaj w Archiwach-Konin).

Informacja o zamknięciu Archiwum Państwowego w Poznaniu i oddziałów w dniu 2 stycznia 2024 roku

Klamka drzwi wejściowych archiwum

W związku z zarządzeniem nr 524  Prezesa Rady ministrów z dnia 24 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy, w którym wyznacza się dla członków korpusu służby cywilnej dniem wolnymi od pracy dzień 2 stycznia 2024 roku, informujemy, że w tym dniu Archiwum Państwowe w Poznaniu oraz oddziały AP Poznań w Gnieźnie, Koninie i Pile będą nieczynne.

Dzień wolny ogłasza się  z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy, o którym mowa w art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).

VII edycja Nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów

Organizatorzy Nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego ogłaszają VII edycję nagrody.

Prof Stanisław Nawrocki podczas pracy biurowej

Nagroda zostanie przyznana w trzech kategoriach: nagroda główna, nagroda dla młodych archiwistów, nagroda za całokształt dorobku archiwalnego. Kandydatów do Nagrody należy zgłaszać pisemnie do dnia 30 listopada 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres Sekretarza Kapituły:  dr Rafał Kościański, ul. Rolna 45a, 61–487 Poznań, z dopiskiem na kopercie „Nagroda im. prof. Stanisława Nawrockiego”.

Informacja o osobach nominowanych do Nagrody zostanie ogłoszona na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego do 31 stycznia 2024 r., natomiast gala wręczenia nagród odbędzie się w czerwcu 2024 r., w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Archiwów.

Załączniki:

  1. Regulamin Nagród im. prof. Stanisława Nawrockiego pobierz
  2. Formularz wniosku o przyznanie nagrody (wersja edytowalna) pobierz
  3. Oświadczenie kandydata (wersja edytowalna) pobierz
  4. Profesor Stanisław Nawrocki – życie i działalność naukowa (wspomnienie) pobierz

Uzupełnione archiwum rodziny Czekalskich

Z przyjemnością informujemy, że Profesor Stanisław Czekalski ponownie uzupełnił zasób Archiwum Państwowego w Poznaniu o archiwalia dotyczące członków własnej Rodziny.
Moment przekazania odbył się oficjalnie 20 października 2023 roku wraz z podpisaniem przez Profesora Stanisława Czekalskiego i Profesora Krzysztofa Stryjkowskiego Vicedyrektora Archiwum, stosownej umowy.
W historii Archiwum Państwowego w Poznaniu Profesor Stanisław Czekalski jest pierwszym darczyńcą, który przekazał swoje Archiwum Rodzinne oraz Spuściznę, odpowiadając w 2014 roku na projekt Archiwa Rodzinne w Archiwach Państwowych.
Z bogatych źródeł rodzinnych przekazanych przez Profesora Stanisława Czekalskiego, w 2020 roku, w szczególnym roku – pandemicznym oraz rocznicy 100-lecia bitwy warszawskiej, w ramach projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej, przygotowano wystawę plenerową obrazującą historię Czekalskich pt.: „Niezwykli od pokoleń. Rodzina Czekalskich w służbie ojczyźnie”. Zachęcamy do obejrzenia wystawy:

Niezwykli od pokoleń. Rodzina Czekalskich w służbie Ojczyźnie – wystawa wirtualna

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Fot. Maciej Pietrowicz