Komunikat w sprawie remontu w APP Oddział w Koninie

Szanowni Państwo,

W związku z przedłużającymi się pracami remontowymi związanymi z wymianą drzwi wejściowych do budynku będącego siedzibą Oddziału w Koninie Archiwum Państwowego w Poznaniu zmuszeni jesteśmy do przedłużenia okresu zamknięcia pracowni naukowej Oddziału w Koninie Archiwum Państwowego w Poznaniu do dnia 8 listopada 2019 r.
Pracownia naukowa w Oddziale w Koninie otwarta zostanie w dniu 12 listopada b.r.

Z powyższe utrudnienia bardzo przepraszamy. Jednocześnie informujemy, że część znajdujących się w zasobie Oddziału w Koninie materiałów archiwalnych w postaci akt stanu cywilnego jest dostępnych w formie skanów na stronach: i www.szukajwarchiwach.gov.pl i www.szukajwarchiwach.pl .

Wykaz wyżej wymienionych materiałów, w postaci informacji o zespołach i sygnaturach określonych jednostek posiadających skany i udostępnionych w internecie, dostępny jest również na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Poznaniu : http://poznan.ap.gov.pl/ (Zasób, Zasób on-line, Szukaj w Archiwach-Konin).