Deklaracja dostępności

Archiwum Państwowe w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej częściowo zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Archiwum Państwowego w Poznaniu.

2021-04-25. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-11-13.

Strona Archiwum Państwowego w Poznaniu jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niezgodności

  • Niektóre elementy serwisu posiadają zbyt niski kontrast.
  • Niektóre linki są wyróżnione wyłącznie kolorem. Brak dodatkowego zaznaczenia pozwalającego na ich rozpoznawanie przez osoby nie rozróżniające kolorów.
  • Elementy rozwijające menu główne (oznaczone “+”) nie zawierają semantycznego opisu przeznaczonego dla programów odczytu ekranu użytkowanych przez osoby z niepełnosprawnościami.
  • Gdy fokus, czyli punkt skupienia użytkownika, znajduje się w rozwiniętym menu głównym, nawigację klawiaturą zakłócają elementy, które nie powinny uczestniczyć w tej sekwencji.
  • Formularze nie są poprzedzone informacją o błędach wykrytych podczas walidacji, czyli sprawdzania poprawności wprowadzanych w nich danych.
  • Filmy zamieszczone w serwisie nie posiadają napisów, audiodeskrypcji ani treści alternatywnych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu.
  • Część fotografii oraz galerii zamieszczonych w serwisie nie posiada opisów alternatywnych, czyli technik udostępniających użytkownikom programów odczytu ekranu informacje o nietekstowych elementach strony internetowej.
  • Większość plików dokumentów udostępnionych w serwisie jest dostępna dla programów odczytu ekranu. Natomiast część udostępnianej treści nie została przygotowana z uwzględnieniem zasad dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Część dokumentów nie zawiera nagłówków, alternatywnych opisów obrazów i innych elementów w strukturze informatycznej, zwiększających dostępność serwisu dla użytkowników programów odczytu ekranu.

Adres:

Archiwum Państwowe w Poznaniu, ul. 23 Lutego 41/43, 61-744 Poznań

Wojciech Nawrocki
61 8524601 wewnętrzny 45


Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami!

W zgłoszeniu podaj:

adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
swoje imię i nazwisko,
swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail
informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa),

Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas.

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada Jan Przykładowy. Możesz skontaktować się z nim mailowo –

wnawrocki@poznan.ap.gov.pl


Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do ,Wojewódzkiego Przykładowego Urzędu . Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.< /br>< /br>

 

 

Archiwum Państwowe w Poznaniu, ul. 23 Lutego 41/43, 61-744

Budynek mieści się w Poznaniu w dzielnicy Stare Miasto na narożniku ul. 23 Lutego i Palcu Wielkopolskiego.

Główne wejście do budynku znajduje się od ulicy 23 Lutego.
Na kondygnację podwyższonego parteru do Portierni-Recepcji od wejścia głównego prowadzą schody. Na parterze budynku po wyjściu z Portierni z lewej strony usytuowany jest Sekretariat pok. nr 7 a w dalszej części korytarza znajduje się Czytelnia i Pracownia Naukowa pok. nr 9 oraz w końcu korytarza po prawej stronie, ogólnodostępna toaleta, w której znajduje się również kabina przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.
Dwa wejścia/wyjścia techniczne (pełniące także funkcję wyjść ewakuacyjnych) znajdują się od strony wewnętrznego parkingu w kondygnacji przyziemia-piwnicy, z których na poziom parteru prowadzą schody.
Ze względu na brak wind osobowych oraz podjazdów obiekt nie jest przystosowany dla osób na wózkach inwalidzkich.
Do budynku i pomieszczeń dostępnych dla korzystających z archiwum można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Archiwum Państwowe w Poznaniu posiada parking wewnętrzny dla Pracowników bez wydzielonego miejsca do parkowania dla osób z niepełnosprawnościami.
W Archiwum można skorzystać z usługi tłumacza języka migowego, łącząc się z nim on-line.

Preferowany kontakt z klientem z niepełnosprawnościami kanałami cyfrowymi.

 

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie, ul. 3 Maja 78, 62-500 Konin
Do siedziby (budynek „A”) prowadzi jedno wejście od ul. 3 Maja. Wejście znajduje się na wysokości parteru. Poziom wejścia do budynku wynosi 16 cm od poziomu zewnętrznego chodnika. Bezpośrednio za drzwiami głównymi znajduje przedsionek z dzwonkiem i kolejne drzwi wewnętrzne.
Wejście techniczne (pełniące także funkcję wyjścia ewakuacyjnego) znajduje się od strony południowej w środkowej części magazynowego budynku „B” i wychodzi na wewnętrze zamknięte podwórze.
Sekretariat znajduję się po lewej stronie, bezpośrednio za wewnętrznymi drzwiami. Pomieszczenia czytelni znajdują się po prawej stronie, z wejściem bezpośrednio za wewnętrznymi drzwiami. Brak wydzielonej toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Ogólnodostępna toaleta znajduje się na parterze, tuż za pomieszczeniem sekretariatu. Pomieszczenia czytelni, sekretariat oraz ogólnodostępna toaleta znajdują się na jednym poziomie bez wewnętrznych progów i są dostępne dla osób na wózkach. Jedynym ograniczeniem jest wspomniany próg przy wyjściu do budynku, jednakże pracownicy na wezwanie służą pomocą osobom na wózkach przy wjeździe na poziom budynku.
Sala konferencyjno-wystawowa mieści się na piętrze budynku „A”. Dostęp wyłącznie wewnętrznymi schodami, gdyż budynek nie posiada windy.
Do budynku i pomieszczeń dostępnych dla korzystających z archiwum można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Ulica 3 Maja, przy której znajduje się wejście do budynku, posiada po drugiej stronie jezdni pas z miejscami do parkowania, w tym w odległości ok. 15 m znajduje się wydzielone miejsce do parkowania dla osób z niepełnosprawnościami.
W Archiwum nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Budynek Oddziału w Gnieźnie
Budynek znajduje się w północnej części terenu byłych koszar, mieszczących się przy ul. Sobieskiego 20, przy granicy z Parkiem Miejskim im. Generała Władysława Andresa.
Do budynku prowadzi 1 wejście bezpośrednio z wewnętrznej drogi obiektu pokoszarowego (droga biegnąca równolegle do granicy Parku). Do wejścia do budynku Archiwum prowadzi pojedynczy schodek. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
Przy drzwiach wejściowych, po lewej stronie, znajduje się domofon. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące
W budynku nie ma windy oraz platformy schodowej do transportu osób z niepełnosprawnościami.
Pomieszczenia biurowe znajdują się na I piętrze budynku.
Brak możliwości przemieszczania się po budynku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Brak toalet dla osób z niepełnosprawnościami.
Istnieje możliwość przyjęcia wniosku od osób poruszających się na wózkach inwalidzkich przy wejściu do budynku.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Brak tłumacza języka migowego.
W pobliżu budynku znajduje się parking (należący do hali sportowej) z wyznaczonymi 2 miejscami parkingowymi dla osób z niepełnosprawnościami.
Oddział w Pile, ul. A. Kity 5, 64-920 Piła 

Budynek archiwum znajduje się na ogrodzonej działce – wejście na jej teren przez furtkę od ul. Kity, wjazd od ul. Ofiar Katynia. Parterowy obiekt posiada jedno wejście od ul. Kity. Prowadzą do niego schody i podjazd dla osób z niepełnosprawnościami. Przy drzwiach głównych znajduje się domofon a za nimi wiatrołap z drugimi drzwiami.
Wejście techniczne jest również usytuowane od frontu, na końcu budynku, symetrycznie do wejścia głównego.
Sekretariat znajduje się po prawej stronie, w początkowej części, przestronnego i jedno poziomego korytarza. Brak barier dla osób na wózkach.
Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami jest po lewej stronie korytarza – naprzeciwko sekretariatu.
Do budynku i pomieszczeń dostępnych dla klientów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W oddziale nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidzących i słabowidzących.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Oddział w Pile posiada parking bez wydzielonego miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.