Nagroda Prezydenta Miasta Konina dla pana Piotra Rybczyńskiego

24 września br. w sali widowiskowej Centrum Wykładowo-Dydaktycznego PWSZ Konin odbyła się Miejska Inauguracja Roku Kulturalnego. Przy okazji tego wydarzenia Prezydent Miasta Konina wręczył nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Wśród laureatów znalazł się Kierownik Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Koninie, Piotr Rybczyński. Nagrody otrzymali również: Marta Merdzińska – Koniński Dom Kultury, Renata Wojciechowska – Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Urbanowskiej w Koninie, Katarzyna Łapaj – Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie, Iga Janiszewska-Pawlak – Muzeum Okręgowe w Koninie, Paweł Zielak – Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Koninie, Izabela Zofia Kostiukow – CKiS „Wieża Ciśnień” w Koninie Justyna Kałużyńska-Markocka – Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.

Wszystkim uhonorowanym serdecznie gratulujemy!

14Fot. www.konin.pl

Piotr Rybczyński – kierownik konińskiego oddziału Archiwum Państwowego w Poznaniu. Z ogromną dbałością zajmuje się badaniami i popularyzacją wiedzy historycznej dotyczącej dawnego życia kulturalnego, społecznego i gospodarczego Konina oraz regionu konińskiego. Autor licznych publikacji historycznych i kulturalnych, opracowań, tekstów źródłowych, artykułów prasowych, wykładów, prelekcji, spacerów, audycji radiowych i telewizyjnych. Podejmuje działania związane z ochroną i upamiętnianiem miejsc pamięci narodowej, obiektów zabytkowych oraz wybitnych postaci i wydarzeń związanych z dawnymi dziejami miasta Konina. Piotr Rybczyński jest prezesem Towarzystwa Przyjaciół Konina, ma ogromną wiedzę na temat najstarszych i obecnych dziejów miasta, którą dzieli się podczas najważniejszych wydarzeń, wystaw i spotkań. Jest swego rodzaju encyklopedią otwartą dla każdego.