Aktualności

Wystawa 100 lat Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania w zbiorach Archiwum Państwowego w Poznaniu

14 grudnia 1922 roku ukonstytuowało się i rozpoczęło działalność Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania. Z okazji przypadającego w tym roku jubileuszu 100-lecia Towarzystwa, Archiwum Państwowe w Poznaniu, w uzgodnieniu z poznańskimi Miłośnikami, postanowiło przygotować okolicznościową wystawę obrazującą prace Towarzystwa. Pomysł ten mógł zostać zrealizowany również z uwagi na to, że Archiwum posiada w swoim zasobie dokumentację Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania. Przyczynił się do tego Profesor Stanisław Nawrocki, który będąc Wicedyrektorem Archiwum Państwowego, był jednocześnie przez 17 lat prezesem Towarzystwa. W 100-letniej historii Towarzystwa, jest tylko dwóch prezesów piastujących tę funkcję najdłużej, wspomniany już Stanisław Nawrocki oraz Stanisław Kubiak. Więcej “Wystawa 100 lat Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania w zbiorach Archiwum Państwowego w Poznaniu”

Wycieczka z Technikum Ekonomicznego w Swarzędzu

10 listopada 2022 roku Archiwum Państwowe w Poznaniu gościło nauczycielkę Panią Agnieszkę Przekop wraz z uczniami II klasy Technikum Ekonomicznego w Swarzędzu. W trakcie spotkania opowiedziano o historii i zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu oraz zaprezentowano materiały archiwalne dotyczące miasta Swarzędza. Oprowadzono gości po siedzibie, pokazując Pracownie: Naukową, Digitalizacji i Konserwacji Materiałów Archiwalnych, a także zaznajamiając z podstawowymi obowiązkami pracowników w nich zatrudnionych. Uczniowie mieli okazję zobaczyć również magazyny archiwalne na co dzień niedostępne nawet dla ludzi korzystających z zasobu.
Szanownym gościom dziękujemy za przybycie oraz zainteresowanie Archiwum Państwowym i archiwaliami.

 

Fotorelacja:

Konferencja Jubileuszowa “Archiwa i biblioteki naukowe – wspólne przestrzenie działań” – Fotorelacja

W ubiegłym tygodniu na Wydziale Historii UAM odbyła się Konferencja Jubileuszowa pt. “Archiwa i biblioteki naukowe – wspólne przestrzenie działań”, która upamiętniała powołanie Zakładu Archiwistyki na Uniwersytecie. Poniżej przedstawiamy fotorelację wydarzenia i raz jeszcze składamy najserdeczniejsze życzenia Zakładowi, jego pracownikom naukowym i wszystkim studentom.