Aktualności

VI edycja Nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów

stanisław_nawrocki

Organizatorzy Nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego ogłaszają VI edycję nagrody.

Nagroda zostanie przyznana w trzech kategoriach: nagroda główna, nagroda dla młodych archiwistów, nagroda za całokształt dorobku archiwalnego. Kandydatów do Nagrody należy zgłaszać pisemnie do dnia 30 listopada 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres Sekretarza Kapituły:  dr Rafał Kościański, ul. Rolna 45a, 61–487 Poznań, z dopiskiem na kopercie „Nagroda im. prof. Stanisława Nawrockiego”.

Informacja o osobach nominowanych do Nagrody zostanie ogłoszona na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego do 31 stycznia 2023 r., natomiast gala wręczenia nagród odbędzie się w czerwcu 2023 r., w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Archiwów.

 

Załączniki:

  1. Regulamin Nagród im. prof. Stanisława Nawrockiego
  2. Formularz wniosku o przyznanie nagrody (wersja edytowalna)
  3. Oświadczenie kandydata (wersja edytowalna)
  4. Profesor Stanisław Nawrocki – życie i działalność naukowa (wspomnienie)

 

Komunikat o ograniczonym funkcjonowaniu serwisów „e-kartoteka” i „Archiwum Powstania Wielkopolskiego”.

Informujemy, iż działanie serwisów „e-kartoteka” i „Archiwum Powstania Wielkopolskiego” jest powiązane z działaniem serwisu szukajwarchiwach (SWA). Oba te serwisy udostępniają skany zamieszczone w SWA prowadzonym przez Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie. W związku z występującymi zagrożeniami, o których mowa na https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/ oraz w komunikacie na stronie NAC – https://www.nac.gov.pl/niedostepnosc-szukaj-w-archiwach/– serwisy „e-kartoteka” i „APW” do czasu usunięcia problemów z SWA przez NAC, będą mieć ograniczoną funkcjonalność (nie będzie dostępu do skanów).

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy i prosimy cierpliwość i zrozumienie.

Pierwsze posiedzenie Regionalnej Komisji Metodycznej

7 listopada 2022 roku w Archiwum Państwowym  w Poznaniu  odbyło się I posiedzenie  Regionalnej Komisji   Metodycznej   Archiwum Państwowego  w Poznaniu,  Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim, Archiwum Państwowego w Szczecinie i Archiwum Państwowego w Zielonej Górze . W spotkaniu uczestniczył  dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu  Henryk Krystek oraz powołani zarządzeniem nr 4/ 2022 Dyrektora Archiwum Państwowego w Poznaniu członkowie komisji  Anna Grzybowska, Zbigniew Marek, Aleksandra Nadolska, Radosław Pawlik, Arkadiusz Prokopowicz, Elżbieta Rogal, prof.  Dariusz Rymar, Dorota Sienkiewicz i prof. Krzysztof Stryjkowski. Na spotkaniu dokonano wyboru przewodniczącego Komisji, którym został prof. Krzysztof Stryjkowski. Podczas posiedzenia omówiono sprawy organizacyjne nowopowołanego ciała  oraz przedyskutowano propozycje do planu działalności komisji na kadencję  a przede wszystkim na rok 2023r. Spotkaniu towarzyszyła konsumpcja tradycyjnych rogali świętomarcińskich.