Przywrócenie materiałów archiwalnych do udostępniania

Archiwum Państwowe w Poznaniu informuje, że sukcesem zakończyło się wykonanie niezbędnych prac zabezpieczających zasób, rozpoczęte 4 września br. Z tego względu wyłączone z udostępniania materiały archiwalne zostały na powrót przywrócone do udostępniania.

Lista materiałów przywróconych

Jednocześnie informujemy, że nadal nieudostępniane będą trzy zespoły wyszczególnione poniżej.

Lista