VII edycja Nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów

Organizatorzy Nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego ogłaszają VII edycję nagrody.

Prof Stanisław Nawrocki podczas pracy biurowej

Nagroda zostanie przyznana w trzech kategoriach: nagroda główna, nagroda dla młodych archiwistów, nagroda za całokształt dorobku archiwalnego. Kandydatów do Nagrody należy zgłaszać pisemnie do dnia 30 listopada 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres Sekretarza Kapituły:  dr Rafał Kościański, ul. Rolna 45a, 61–487 Poznań, z dopiskiem na kopercie „Nagroda im. prof. Stanisława Nawrockiego”.

Informacja o osobach nominowanych do Nagrody zostanie ogłoszona na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego do 31 stycznia 2024 r., natomiast gala wręczenia nagród odbędzie się w czerwcu 2024 r., w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Archiwów.

Załączniki:

  1. Regulamin Nagród im. prof. Stanisława Nawrockiego pobierz
  2. Formularz wniosku o przyznanie nagrody (wersja edytowalna) pobierz
  3. Oświadczenie kandydata (wersja edytowalna) pobierz
  4. Profesor Stanisław Nawrocki – życie i działalność naukowa (wspomnienie) pobierz