Wystawa patriotyczna na placu Wolności w Koninie

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości na dawnym rynku, a obecnie placu Wolności, w dniach od 7 do 14 listopada obejrzeć można wystawę plenerową zdjęć z Konina o tematyce patriotycznej. Ekspozycja składa się z 18 wielkoformatowych fotografii – dziewięciu z czasów II Rzeczpospolitej oraz dziewięciu współczesnych. Prezentowane fotografie przedstawiają uroczystości patriotyczne i wojskowe odbywające się w przeszłości i współcześnie w Koninie. Wystawa, której głównym organizatorem jest Urząd Miejski w Koninie, powstała we współpracy z Oddziałem w Koninie Archiwum Państwowego w Poznaniu oraz firmą księgarską MAWI z Konina. W ramach ekspozycji ze zbiorów Oddziału w Koninie zaprezentowano na wystawie serię 6 fotografii autorstwa Marcello Pęcherskiego, przedstawiających przebieg przysięgi wojskowej 6. Szwadronu „Ułanów Ziemi Konińskiej” 2. Pułku Ułanów (późniejszego 2. Pułku Ułanów Grochowskich im. Gen. J. Dwernickiego) na konińskim rynku w  lutym 1919 r. Uczestniczyli w niej m.in. dowódca pułku płk Adolf Mikołaj Waraksiewicz (później generał brygady) i ks. Kanonik Stanisław Szabelski, proboszcz Parafii św. Bartłomieja w Koninie. Uzupełnieniem prezentowanych fotografii jest reprodukcja wydawanego w Koninie „Tygodnika Urzędowego” z dnia 2 stycznia 1919 r. z tekstem apelu nawołującego obywateli miasta i regionu do ochotniczego wstępowania w szeregi wspomnianego szwadronu formowanego w Koninie.