Nowe funkcje archiwów

Nowe funkcje archiwów, Poznań, 24-25 października 2013 r., Instutut Historii UAM, ul. Św. Marcin 78, AulaProgram:

24 października
13:00 Otwarcie konferencji

Władysław Stępniak, Archiwa w społeczeństwie obywatelskim.
Krzysztof Stryjkowski, U źródeł nowych funkcji archiwów.
Krzysztof Skupieński, Kształcenie archiwistów dla potrzeb archiwów XXI wieku.
Agnieszka Rosa, Nowy profil w zawodzie archiwisty- pedagog archiwalny.
Małgorzata Wnuk, Praktyki studenckie archiwów i records manegerów w UMCS- stan obecny i wyzwania przyszłości.

14:40-15:00 Dyskusja
15:00-15:20 Przerwa

Alicja Kulecka, Użytkownik i jego potrzeby w ewolucji funkcji archiwów.
Lucyna Harc, Archiwa państwowe w Czechach i w Polsce. Spojrzenie z dwóch perspektyw: użytkownika i dydaktyka archiwistyki.
Janusz Łosowski, Praca naukowa w archiwach. Obecne potrzeby i możliwości.
Piotr Dymel, Edytorska działalność archiwów- stare problemy, nowe możliwości.
Sylwia Kopeć, Archiwa społeczne w Polsce.
Anna Żeglińska, Relacja jako obiekt archiwalny.

17:20-17:45 Dyskusja
18:00 Spotkanie towarzyskie

25 października
9:00 Początek obrad

Waldemar Chorążyczewski, Archiwum jako wykluczenie, czyli o pradawnych funkcjach archiwów.
Wojciech Woźniak, Archiwum jako projekt – mrzonka, postulat, czy realna potrzeba?
Hanna Krajewska, Pożytki z archiwum czyli archiwum pożyteczne.
Tomasz Matuszak, Misja, wizja i strategia – rzecz o zarządzaniu i funkcjonowaniu archiwów.
Dariusz Magier, Co nam zostanie z postmodernizmu w archiwistyce?

10:45-11:00 Dyskusja
11:00-11:20 Przerwa

Wiesława Kwiatkowska, „Stara” czy „nowa” metodyka opracowania zasobu archiwalnego. Co się zmieniło w opracowaniu w XXI wieku?
Anna Domalanus, Archiwa uczelniane. Nie tylko składnice akt.
Damian Kusnik, Problematyka długoterminowego przechowywania danych cyfrowych.
Magdalena Niedźwiedzka, Internet jako narzędzie realizacji wybranych funkcji archiwów
Robert Stępień, Wpływ Internetu na działalność współczesnych archiwów – perspektywa brytyjska.

13:00-13:15 Dyskusja
13:30 Podsumowanie konferencji i zamknięcie obrad

 

Dwudniowa konferencja naukowa pt. Nowe Funkcje Archiwów odbyła się na auli Instytutu Historii, Wydziału Historycznego UAM. Pieczę nad przygotowaniami sprawowali m.in. członkowie Zakładu Archiwistyki przy poznańskim uniwersytecie, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Sekcja Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich oraz Archiwum Państwowe w Poznaniu.