Krzysztof Stryjkowski, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Wielkopolsce w latach 1914-1939, Poznań 2016 r.

Celem publikacji było potwierdzenie znaczenia źródeł z zasobu Archiwum Państwowego w Poznaniu do szeroko rozumianych badań z zakresu dziejów Wielkopolski oraz popularyzacja zasobu archiwalnego. Publikacja oparta przede wszystkim o zasób Archiwum Państwowego w Poznaniu (akta organizacji sokolich) skierowana jest do grona osób zajmujących się dziejami najnowszymi oraz historią sportu. Opracowanie będzie także użyteczne dla badaczy dziejów lokalnych. Jego wydanie przyczyni się do popularyzacji zasobu Archiwum Państwowego w Poznaniu oraz tejże placówki. W ramach promocji książka została rozesłania do bibliotek Archiwów Państwowych, bibliotek uniwersyteckich, ważniejszych bibliotek naukowych w Polsce (Ossolineum, Biblioteka książąt Czartoryskich).