Rezerwacje

UWAGA! Informujemy, że z dniem 25 września 2023 r. w pracowniach naukowych w siedzibie głównej AP Poznań oraz w oddziałach w Gnieźnie, Koninie i Pile został zniesiony obowiązek rezerwacji miejsc w czytelni.

 

Rezerwacja elektroniczna miejsc w pracowniach naukowych – zasady:

1. Z rozwijanego menu Wybierz oddział  proszę wybrać czytelnie/stanowisko, w którym chcą Państwo zarezerwować miejsce (czytelnie w Archiwum Państwowym w Poznaniu oraz oddziałach w Gnieźnie, Koninie i Pile).

2. Wybrać termin. Terminy są dostępne tylko do dwóch tygodni wprzód od dnia rezerwacji.

3. Uzupełnić dane osobowe i zatwierdzić rezerwację.

4. Po prawidłowym wysłaniu rezerwacji użytkownik otrzyma potwierdzenie rezerwacji na wskazany w formularzu adres poczty elektronicznej.

5. Wysłanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Zasady korzystania z materiałów archiwalnych w Pracowni Naukowej Archiwum Państwowego w Poznaniu w czasie stanu epidemii (lub zasad panujących w oddziałach w Gnieźnie, Koninie i Pile).

[bookero_form]

Uwaga! Oprócz dokonania rezerwacji miejsca użytkownik jest zobligowany do przesłania zgłoszenia użytkownika do odpowiedniego oddziału Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Formularze do pobrania: