Zasób on-line

Od kilku lat Archiwum Państwowe w Poznaniu uczestniczy w projektach digitalizacyjnych. W ten sposób staramy się nie tylko zabezpieczyć nasze zbiory przed zniszczeniem, ale również udostępnić je użytkownikom w Internecie. Nasze cyfrowe zbiory prezentowane są przede wszystkim na stronie www.szukajwarchiwach.pl (dedykowanej archiwom, gdzie znajdują się inwentarze zawierające kompletne opisy archiwaliów oraz wybrane skany), a także w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej.

Zeskanowane materiały Archiwum Państwowego w Poznaniu prezentowane są obecnie w pięciu serwisach:

  • Szukaj w Archiwach (SwA) – projekt Narodowego Archiwum Cyfrowego, zawiera informacje o zasobie i skany materiałów z kilkunastu polskich archiwów i instytucji parternskich;
  • E-kartotekaindeks osobowy  Kartoteki ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931, część zespołu Akta miasta Poznania;
  • Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa (WBC) – prowadzona przez Poznańską Fundację Bibliotek Naukowych, uczestnikami projektu są głównie biblioteki naukowe i publiczne Poznania;
  • CYRYL – Cyfrowe Repozytorium Lokalne Poznań – projekt prowadzony przez Wydawnictwo Miejskie Posnania, gromadzi materiały różnych instytucji kultury i osób prywatnych dotyczących Poznania;
  • Archiwa Przełomu 1989-1991 – przedsięwzięcie zaprojektowane przez Archiwum Senatu i Archiwum Prezydenta RP, gromadzące materiały z czasów transformacji  (link nieaktywny, twórcy porzucili projekt);
  • Wikimedia Commons – projekt Wikimedia Foundation utworzony jako magazyn ilustracji, zdjęć i plików multimedialnych dla wielojęzycznej encyklopedii internetowej Wikipedii, umowę ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska podpisano w lipcu 2014 r.;
  • poczet.comfotografie pieczęci władców Polski, podział na dwie części: część I (XIII wiek – 1572 rok), część II (lata 1573-1795).

Ponadto na stronach Europejskiego Portalu Archiwalnego zebrano podstawowe dane o instytucjach archiwalnych zlokalizowanych w Europie wraz z dostępem do informacji na temat materiałów archiwalnych tychże instytucji.

aktualizacja treści: 30 czerwca 2016 r.