Aktualizacja serwisu Szukaj w Archiwach – czerwiec 2023

W drugim kwartale 2023 roku Archiwum Państwowe w Poznaniu, oraz oddziały w Gnieźnie, Koninie i Pile udostępniły na portalu Szukaj w Archiwach 141 884 skany z 21 zespołów archiwalnych. Podstawowymi udostępnianymi materiałami były akta metrykalne: urzędów stanu cywilnego, parafii rzymskokatolickich, ewangelicko-augsburskich i okręgów bóżniczych.

Łączne wartości opublikowanych materiałów w minionym półroczu to prawie 190 tys. skanów z 29 zespołów, 992 jednostki i aż 11,5 terabajta danych.

Aktualizacja skanów II kw2_page-0001 Aktualizacja skanów II kw2_page-0002Aktualizacja została uwzględniona na naszej stronie w zakładce Zasób-Zasób-online-Szukaj w Archiwach. Część zasobu  została zeskanowana w ramach współpracy w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. “Długoterminowe koszty społeczne niekorzystnych warunków we wczesnym okresie życia w XIX-wiecznych populacjach na przykładzie miasta Poznania” (kierownik projektu – prof. Grażyna Liczbińska). APP prowadzi także stronę tematyczną projektu.