“Zarządzanie informacją w archiwum, bibliotece i muzeum – stare i nowe wyzwania” – konferencja naukowa

Zakład Archiwistyki Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Archiwum Państwowe w Poznaniu
Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka
 
mają przyjemność zaprosić na konferencję naukową pt.:
 
Zarządzanie informacją w archiwum, bibliotece i muzeum – stare i nowe wyzwania
 
Poznań, 16-17 listopada 2023 r. 
 

Kiedy patrzymy okiem użytkownika, klienta, turysty – jasno dostrzegamy różnice pomiędzy archiwami, muzeami i bibliotekami. Służą nam przecież inaczej, zaspokajając różne z naszych potrzeb. Wydaje się, że wiemy dobrze, co dzieli i kompletnie odróżnia te instytucje. Jednak czy na pewno? Czy rzeczywiście stoją one daleko od siebie i realizują odmienne zadania?

Każda z nich gromadzi i chroni powierzone jej zasoby, następnie stara się je opracować, by jak najsprawniej udostępnić. Wykorzystuje do tego coraz bardziej zaawansowane narzędzia cyfrowe, co otwiera wyzwanie, jakim jest konieczność pracy z firmami programistycznymi lub samodzielne starania o stosowne oprogramowanie. Co więcej każda dziś w ramach rozwiniętego już społeczeństwa informacyjnego stara się tworzyć odpowiedni przekaz na swój temat, ocierając się o zagadnienia związane ze świadomym budowaniem marki, public relations, tworzeniem narzędzi promocyjnych. Konieczność organizacji działań w zakresie upowszechniania wiedzy o zbiorach i działalności instytucji bardziej niż inne zadania łączy dziś archiwa, muzea i biblioteki. Dlatego też coraz częściej możemy obserwować ciekawe inicjatywy, kiedy wszystkie te instytucje wspólnie podejmują wyzwania w tym zakresie, tworząc razem wystawy, organizując konferencje naukowe, przygotowując publikacje czy też wydarzenia o charakterze popularyzatorskim.

Zapraszamy Państwa do podjęcia dyskusji na temat różnic i podobieństw w tworzeniu i przetwarzaniu informacji w archiwach, muzeach i bibliotekach w obszarze następujących zagadnień:
– zarządzanie informacją w archiwach, bibliotekach muzeach w społeczeństwie cyfrowym;
– skuteczne udostępnianie zbiorów archiwów, bibliotek i muzeów;
– archiwa, biblioteki, muzea – budowanie marki;
– cyfryzacja w archiwach, muzeach i bibliotekach;
– popularyzacja zasobu archiwów, muzeów i bibliotek;
– archiwa, muzea i biblioteki w mediach społecznościowych;
– archiwa, muzea, biblioteki – wspólne przedsięwzięcia.
 
Mamy nadzieję, że Poznań po raz kolejny stanie się gościnną przestrzenią dla ważnej dyskusji i naukowej refleksji.

Organizatorzy

Zgłoszenia referatów na konferencję przyjmowane będą do 30 września 2023 r. Program konferencji będzie znany do 15 października 2023 r. Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy nadsyłać do 31 października 2023 r.
 
Komitet Organizacyjny
Prof. dr hab. Krzysztof Stryjkowski
Prof. UAM dr hab. Magdalena Biniaś-Szkopek
Dr Magdalena Heruday-Kiełczewska
Dr Aleksandra Losik-Sidorska
Dr Zuzanna Jaśkowska-Józefiak
Mgr Piotr Józefiak
Mgr Julia Wesołowska
 
Sekretarze konferencji
Dr Zuzanna Jaśkowska-Józefiak (z.jas@amu.edu.pl)
Mgr Piotr Józefiak (piotr.jozefiak@amu.edu.pl)
 
Miejsce obrad: Wydział Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, 61-614 Poznań
 
Opłata konferencyjna wynosi 300 zł, obejmuje uczestnictwo w uroczystym bankiecie, materiały konferencyjne oraz wyżywienie (przerwy kawowe i obiad).
 
Organizatorzy nie rezerwują miejsc noclegowych.

Zaproszenie w formacie pdf do pobrania

Formularz zgłoszeniowy do pobrania