Archiwa Rodzinne

 arodzinne2

Szanowni Państwo,

jeśli chcieliby Państwo uzyskać poradę jak tworzyć i dbać o archiwum rodzinne lub też zastanawiają się Państwo nad przekazaniem dokumentów dotyczących historii rodziny do archiwum państwowego, aby służyły historykom, a może znaleźli Państwo dokumenty, które posiadają wartość historyczną i zasługują na trwałe zachowanie, prosimy o kontakt z nami.

Punkty konsultacyjne - kontakt (rozwiń)

Archiwum Państwowe w Poznaniu – Pani Julia Wesołowska (tel. 61 852-46-01 wew. 34; adres e-mail: jwesolowska@poznan.ap.gov.pl); – osoby zatrudnione lub pełniące dyżury popołudniowe w Pracowni Naukowej (tel. 61 852-46-01 wew. 39);

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Gnieźnie – Pan Marek Szczepaniak – Kierownik Oddziału (tel. 61 426-18-17; adres e-mail: mszczepaniak@poznan.ap.gov.pl); – osoby zatrudnione lub pełniące dyżury w Pracowni Naukowej (tel. 61 426-18-17; adres e-mail: gniezno@poznan.ap.gov.pl);

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie – Pan Piotr Rybczyński – Kierownik Oddziału (tel. 63 242-92-77; adres e-mail: prybczynski@poznan.ap.gov.pl); – osoby zatrudnione lub pełniące dyżury w Pracowni Naukowej (tel. 63 246-71-32; adres e-mail: konin@poznan.ap.gov.pl);

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Pile – Pan Maciej Kamiński – Kierownik Oddziału (tel. 67 349-16-08; adres e-mail: mkaminski@poznan.ap.gov.pl); – osoby zatrudnione lub pełniące dyżury w Pracowni Naukowej (tel. 67 349-16-09; adres e-mail: pila@poznan.ap.gov.pl).

Zadajecie sobie czasami pytania, co w czasie wielkich wydarzeń historycznych robiła wasza rodzina, jak żyła, czy brali w nich udział i jak wielka polityka wpłynęła na ich los? Archiwum rodzinne może pomóc udzielić na nie odpowiedzi. Z filmów dowiecie się jak dbać o rodzinne pamiątki, odkrywać je na nowo i stworzyć swoje własne, unikatowe domowe archiwum.

 

ARN_logo_wersja_podstawowa

Konkurs „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje…” i Archiwa Rodzinne Sprawiedliwych

social-media-konkurs-_870x465-829x354

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk i dyrektor generalny Ministerstwa Edukacji i Nauki Sławomir Adamiec podpisali porozumienie w sprawie wspólnej organizacji konkursu „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje…”. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i średnich. Zadaniem uczestników będzie przygotowanie tekstu z elementami pracy badawczej na temat historii rodziny Ulmów lub własnej rodziny pomagającej Żydom w czasie II wojny światowej, opracowanego na podstawie m.in. rozmów (wywiadów) z rodziną, kwerendy w archiwum rodzinnym oraz w Archiwach Państwowych.

Prace konkursowe można nadsyłać do 31 grudnia 2023 na adres: ndap@archiwa.gov.pl

Szczegóły dostępne tutaj.

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk zapowiedział także rozpoczęcie 3 edycji projektu Archiwa Rodzinne pod nazwą „Archiwa Rodzinne Sprawiedliwych”. W najbliższych miesiącach Archiwa Państwowe w całej Polsce będą kontynuowały ten cieszący się olbrzymim zainteresowaniem społecznym projekt, związany z pielęgnowaniem pamięci o rodzinnych historiach i dbaniem o domowe archiwa.

 

Trzecia edycja konkursu „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”
Archiwa Państwowe oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej zapraszają uczniów klas 4-7 szkół podstawowych i ich nauczycieli do udziału w 3. edycji konkursu „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”. Zadaniem uczestników, podobnie jak przy poprzednich edycjach, będzie przygotowanie drzewa genealogicznego swojej rodziny. WWW_870x465

Dwie poprzednie edycje konkursu spotkały się z wyjątkowym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem uczniów i nauczycieli. W ich efekcie „młodzi genealodzy” postawili swoje pierwsze kroki w obszarze poszukiwań genealogicznych. Jak opowiadali uczestnicy – zamiast „grać w gry na komputerze”, z zafascynowaniem słuchali opowieści babć i dziadków.

Założeniem konkursu „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna” jest zainteresowanie młodzieży tematyką poszukiwań genealogicznych i archiwalnych oraz kulturą i historią społeczności lokalnej, państwa i narodu, a także uwrażliwienie  jej na wartość wspólnego dziedzictwa i pamięci oraz szacunek dla przeszłości. Projekt wpływa na zwiększenie świadomości o własnej przynależności społecznej i na poprawę relacji rodzinnych.

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych z klas 4-7. Zadaniem uczestników jest stworzenie drzewa genealogicznego i opisanie dziejów swojej rodziny na podstawie m.in. rozmów (wywiadów) z bliskimi oraz informacji, dokumentów i zdjęć znalezionych w archiwum rodzinnym i w Archiwach Państwowych.

Prace konkursowe można nadsyłać do 24 kwietnia 2024 r. za pomocą formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie konkursu.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się pod adresem: https://archiwarodzinne.gov.pl/konkurs

Udział w konkursie „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna” jest nie tylko okazją do dobrej zabawy, ale również najlepszym dowodem na to, że historia zarówno w skali mikro, czyli naszych małych ojczyzn (wsi, miast i miasteczek), jak i makro, czyli naszej wspólnej ojczyzny, jednoczy całe rodziny.

Konkurs „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna” to wspólne przedsięwzięcie Archiwów Państwowych oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Koordynatorem tegorocznej edycji jest Archiwum Państwowe w Lublinie.

Kontakt dla mediów: wydarzenie@poznan.ap.gov.pl

Druga edycja konkursu „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna” (rozwiń)

Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Archiwa Państwowe zapraszają uczniów klas IV-VII szkół podstawowych i ich nauczycieli do udziału w drugiej edycji konkursu „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”. Zadaniem uczestników będzie przygotowanie drzewa genealogicznego swojej rodziny. To inicjatywa skierowana do wszystkich uczniów, którzy lubią słuchać historii rodzinnych, oglądać stare fotografie i rozmawiać o przeszłości, a zasłyszane opowieści przedstawiać w kreatywny sposób. Prace konkursowe można przesyłać do 4 maja.

Grafika_v_popr_Zdje╠Ęcie www- 870x465px

Założenia konkursu

Głównym celem konkursu „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna” jest poznanie historii i kultury rodzinnej poprzez odkrywanie pamiątek, dokumentów i starych fotografii. W swoich poszukiwaniach młodzi ludzie mogą korzystać z pomocy rodziców, poznając przy tym rodzinne historie i opowieści. Pomocą w przygotowaniu cyfrowego drzewa genealogicznego będą także zasoby Archiwów Państwowych, w których uczniowie znajdą informacje o dalszych członkach rodziny i będą mogli skorzystać z pomocy archiwistów.

 
Jak to zrobić?
Spotkaj się z rodziną, porozmawiaj z dziadkami i innymi krewnymi na temat Waszych przodków. Wybierz się razem z nimi w pasjonującą podróż w czasie.
Przeszukaj „zakurzone” domowe szuflady, strychy, „odkryj” domowe skarby, pamiątki, zdjęcia, archiwalne dokumenty. Odwiedź najbliższe Twojemu miejscu zamieszkania Archiwum Państwowe, gdzie możesz skorzystać z rad i pomocy życzliwych archiwistów.
Zajrzyj do bibliotek, przeszukaj zasoby Internetu. Złóż wszystko to, co odnajdziesz, w jedną opowieść i stwórz swoje drzewo genealogiczne. Poproś o pomoc w przygotowaniu i przesłaniu pracy swojego nauczyciela.

Jesteś nauczycielem szkoły podstawowej w klasach 4-7 ?

Pomóż swoim uczniom w opracowaniu drzewa konkursowego. Drzewo genealogiczne wraz z dodatkowymi plikami powinno powstawać pod Twoim czujnym okiem.
Jako nauczyciel, dzieląc się swoim doświadczeniem, staniesz się ważnym ogniwem w przygotowaniu pracy. Tylko Ty, jako opiekun swoich podopiecznych, możesz zgłosić gotowy projekt do konkursu.

 
Praca powinna zawierać:
– drzewo genealogiczne (wykres) rodziny, wykonane dowolną techniką, w formacie pdf lub HTML (np. wygenerowane przez dowolny program komputerowy o tematyce genealogicznej lub wykonane samodzielnie przez ucznia) – jeśli prześlesz dwie wersje drzewa genealogicznego będzie to dodatkowo punktowane,
– opis drzewa genealogicznego z podaniem danych biograficznych (np. daty urodzeń, małżeństw, zgonów), liczby pokoleń i osób przedstawionych na drzewie,
– przekaz (opowieść) przedstawiający kontekst historyczny i dzieje rodu,
– odwzorowania cyfrowe dokumentów źródłowych wykorzystanych do przygotowania drzewa genealogicznego wraz z opisem ich pochodzenia,
bibliografię, czyli wykaz źródeł wykorzystanych w projekcie edukacyjnym, w tym pozyskanych w ramach konsultacji z archiwistą z Archiwum Państwowego, np. publikacji książkowych, adresów stron internetowych, wraz z ich poprawnym zapisem bibliograficznym (np.: Archiwum Państwowe w Łodzi, Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej NMP w Łodzi, sygn. 1, 1818, 1, urodzenie Marianny Kowalskiej, s. 3),
– informację o możliwości innowacyjnego sposobu wykorzystania pracy jako projektu edukacyjnego,

Pliki zawierające odwzorowania cyfrowe dokumentów źródłowych oraz przekaz (opowieść) przedstawiający kontekst historyczny i historię rodzinną, mogą zostać wykonane w formie plików: MP3, MP4, PDF, JPG, TIFF, PowerPoint, HTML. Maksymalna ich liczba nie może łącznie przekroczyć 5 sztuk.

Złożenie pracy
Po przygotowaniu pracy konkursowej złóż ją do 4 maja 2023 r., korzystając z formularza zgłoszeniowego.
Pamiętaj, aby w formularzu podać liczbę pokoleń oraz osób zamieszczonych na Twoim drzewie genealogicznym.

Etapy konkursu i wyniki

Konkurs składa się z dwóch etapów.
W I etapie wojewódzkie komisje konkursowe wybiorą 3 finalistów, którzy przejdą do etapu ogólnopolskiego.
W II etapie kapituła konkursu wybierze spośród nich, 3 laureatów i przyzna 12 wyróżnień.
Finaliści zostaną uhonorowani okolicznościowymi dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Archiwa Państwowe.
Laureaci oraz wyróżnieni uczniowie otrzymają okolicznościowe dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Ministra Edukacji i Nauki.
Listy finalistów zostaną ogłoszone najpóźniej do 31 maja 2023 roku.
Lista laureatów i wyróżnionych uczniów zostanie ogłoszona do 30 czerwca 2023 roku.

Regulamin konkursu do pobrania


Konkurs „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna” (rozwiń)

bez-korzeni-2-cover-strony

Rusza konkurs „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna” skierowany do uczniów klas VI szkoły podstawowej. Zadaniem uczestników będzie stworzenie cyfrowego drzewa genealogicznego swojej rodziny w aplikacji konkursowej „Cyfrowe Drzewo Genealogiczne”. Zgłoszenia można przesyłać do 4 maja br. (termin wydłużony).

Założenia konkursu

Głównym celem konkursu „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna” jest poznanie historii i kultury rodzinnej poprzez odkrywanie pamiątek, dokumentów i starych fotografii. W swoich poszukiwaniach młodzi ludzie mogą korzystać z pomocy rodziców, poznając przy tym rodzinne historie i opowieści. Pomocą w przygotowaniu cyfrowego drzewa genealogicznego będą także zasoby Archiwów Państwowych, w których uczniowie znajdą informacje o dalszych członkach rodziny i będą mogli skorzystać z pomocy archiwistów.

Aplikacja konkursowa „Cyfrowe Drzewo Genealogiczne” dostępna tutaj

W aplikacji konkursowej „Cyfrowe Drzewo Genealogiczne” można tworzyć drzewo genealogiczne, dodawać zdjęcia i opisy członków rodziny oraz gromadzić informacje potrzebne do zgłoszenia w konkursie, a także odnawiać stare zdjęcia. Dostępne w aplikacji narzędzie do koloryzacji obrazu wykorzystuje sztuczną inteligencję opartą na modelu głębokiego uczenia (deep learning). Po wielu godzinach trenowania potrafi przywrócić kolor dowolnemu obrazowi.

Uczestnik powinien przygotować projekt konkursowy w aplikacji pod opieką rodzica i nauczyciela oraz w konsultacji z archiwistami z Archiwów Państwowych.

Zgłoszenia konkursowe  

Zgłoszenia przesyła nauczyciel w aplikacji „Cyfrowe Drzewo Genealogiczne” do 4 maja br. za pośrednictwem odpowiedniego formularza.

Listy finalistów zostaną ogłoszone przez komisje wojewódzkie na stronach kuratoriów i Archiwów Państwowych najpóźniej do 31 maja br. Do 30 czerwca br. kapituła konkursu ogłosi na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Archiwów Państwowych listę laureatów i osób wyróżnionych w konkursie.

Laureaci oraz uczniowie wyróżnieni w konkursie (na poziomie ogólnopolskim), a także nauczyciele będący ich opiekunami otrzymają nagrody rzeczowe.

Organizatorami konkursu są Minister Edukacji i Nauki i Archiwa Państwowe, we współpracy z  Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.

Szczegóły konkursu i regulamin można znaleźć na stronie Archiwa Rodzinne Niepodległej

Dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu w filmach zachęcających do pomocy uczestnikom konkursu:


Projekt Archiwa Rodzinne Niepodległej (rozwiń)
ARN_logo_wersja_podstawowa ARCHIWUM PANSTWOWE W POZNANIU-1        

Archiwa Państwowe rozpoczynają projekt „Archiwa Rodzinne Niepodległej”, którego celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na unikalną wartość rodzinnych pamiątek i aktywne zaangażowanie w świętowanie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Przechowywane w domowych zbiorach dokumenty, fotografie, albumy, pamiętniki, rękopisy, afisze, odznaczenia, militaria i inne pamiątki stanowią wyjątkowe świadectwo historii  poszczególnych ludzi, rodzin i lokalnych społeczności. Nieraz zapomniane i  podniszczone czekają na ponowne odkrycie, na poszukiwaczy rodzinnej historii – Rodzinnych Archiwistów, którzy otoczą je opieką i przywrócą im dawną świetność. Do nich i do wszystkich tych, którzy pamiętają o śladach pozostawionych przez przodków i troszczą się o nie – a chcieliby robić to jeszcze lepiej, skierowany jest projekt Archiwa Rodzinne Niepodległej.

0001

 

– „Archiwa Rodzinne Niepodległej” to przedsięwzięcie na skalę ogólnopolską mające krzewić kulturę ochrony pamiątek, budzić ducha genealogicznych poszukiwań oraz inspirować do dokumentowania historii rodzinnej i lokalnej – mówi Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk. – Eksplorowanie świadectw naszej przeszłości i pielęgnowanie tradycji to wyjątkowa przygoda. Zachęcamy do udziału w projekcie każdego zainteresowanego losami własnej rodziny, komu nieobca jest potrzeba kultywowania pamięci o przodkach i dbałości o rodzinne pamiątki.

W 33 archiwach państwowych, które swoim zasięgiem działania obejmują całą Polskę, uruchomione zostały punkty konsultacyjne, gdzie można uzyskać pomoc i fachową poradę na temat sposobów prowadzenia archiwum rodzinnego, w tym zabezpieczenia starych rodzinnych dokumentów i fotografii.

24 września 2019 r. w Warszawie podczas oficjalnej konferencji prasowej wyznaczającej ogólnopolski start projektu nastąpi prezentacja dedykowanej strony internetowej: https://archiwarodzinne.gov.pl/. Udostępniony zostanie tam m.in. poradnik traktujący o tym, jak opisywać, zabezpieczać, a także tworzyć cyfrowe kopie rodzinnych pamiątek.

W ramach projektu, 30 września 2019 r., w Dniu Archiwistów, ustanowionym w tym roku przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, w godzinach popołudniowych w każdym archiwum państwowym zaplanowano również warsztaty, gdzie zaprezentowane zostaną przez archiwistów m.in. sposoby porządkowania i opisywania archiwów rodzinnych, techniki samodzielnej konserwacji i digitalizacji materiałów archiwalnych, metody prowadzenia badań genealogicznych i odczytywania dawnego pisma.

Wybrane pamiątki z domowego archiwum wraz z opisem historii rodzin zaprezentowane zostaną, za zgodą uczestników projektu, na stronie internetowej Archiwa Rodzinne Niepodległej. W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie narodowa kolekcja niepodległościowa, której  współtwórcą będzie mógł zostać każdy Rodzinny Archiwista.

Archiwum Państwowe w Poznaniu przygotowało program obchodów Dnia Archiwisty znajdujący się tutaj (kliknij).

Projekt sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.


Kontakt dla mediów:

Henryk Krystek

Julia Wesołowska

tel.: 61 852-46-01

e-mail: archiwum@poznan.ap.gov.pl

 

 

W związku z projektem Archiwa Rodzinne Niepodległej uruchomiona została strona internetowa poświęcona Archiwom Rodzinnym:

https://archiwarodzinne.gov.pl/

Zachęcamy do odwiedzania ww. strony, a zwłaszcza do lektury Poradnika Archiwa Rodzinne Niepodległej:

https://archiwarodzinne.gov.pl/domowe-archiwum

aktualizacja treści: 2024 r.