Wydarzenia stałe

Oddział popularyzacji zasobu archiwalnego powstał w 2023 r. w związku z reorganizacją struktury archiwów państwowych. Zajmuje się szeroko pojętą promocją zasobu, edukacją, organizacją wydarzeń o charakterze naukowym i kulturalnym i działalnością wydawniczą, we współpracy z pozostałymi oddziałami Archiwum Państwowego w Poznaniu. Kadrę stanowią cztery osoby, w tym kierowniczka, dr Julia Wesołowska. W związku z zakresami obowiązków pracowników w obszar pracy oddziału wchodzą także sprawy IT, w tym przede wszystkim publikowanie skanów materiałów archiwalnych na Szukaj w Archiwach, prowadzenie portali tematycznych i obsługa systemów teleinformatycznych.

W działalność Archiwum Państwowego w Poznaniu wpisały się już wydarzenia, które organizowane są cyklicznie, są to: