Oddział do spraw archiwów zakładowych

Kierownik
mgr Tadeusz Grabarz
tel. 61 852-46-01, wew. 30
e-mail: tgrabarz@poznan.ap.gov.pl

Pracownicy
Piotr Klimecki
Michał Piechowicz
Artur Marcyniuk
Krzysztof Zawacki

aktualizacja: 2022 r.