Czym jest archiwum?

Krótko definiując, archiwa państwowe są archiwami utworzonym i prowadzonym przez państwo. W Polsce archiwa państwowe prowadzą działalność w zakresie państwowego zasobu archiwalnego w rozumieniu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z roku 1983 (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, 357 i 398).

Archiwa państwowe w Polsce wchodzą w skład państwowej sieci archiwalnej i podlegają Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych, którego działalność nadzoruje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Działają w formie jednostek budżetowych i są zaliczane do sektora finansów publicznych.

Sieć archiwów państwowych tworzą 3 archiwa o charakterze centralnym: Archiwum Główne Akt Dawnych (AGAD), Archiwum Akt Nowych (AAN), Narodowe Archiwum Cyfrowe (NAC) oraz 30 archiwów wraz z ich 39 oddziałami zamiejscowymi (w tym Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku) i 3 ekspozyturami, których właściwość miejscowa ma zasięg regionalny.

 

Pobierz poradnik: Jak korzystać z archiwum i nie zwariować? (Agata Łysakowska)

Dеklаracjа dostępnosci

Klauzula informacyjna

 Informator o Archiwum Państwowym w Poznaniu do pobrania

Informator

aktualizacja treści: 2024 r.