Formularze, wzory pism

PRACOWNIA NAUKOWA

Formularz “Zgłoszenia Użytkownika” (wersja .pdf), kolejno dla:
Poznań, Gniezno, Konin, Piła.

Rewers (zamówienie materiałów)
wersja .pdf

NADZÓR – ARCHIWA ZAKŁADOWE

(wersja .doc i .xls)
spis spraw
wykaz spisów zdawczo-odbiorczych
spis zdawczo-odbiorczy NOWE
spis zdawczo-odbiorczy dokumentacji technicznej
spis zdawczo-odbiorczy akt osobowych
karta udostępnienia akt
spis dokumentacji niearchiwalnej (aktowej) przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie
spis dokumentacji niearchiwalnej (technicznej) przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie
protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej
spis zdawczo-odbiorczy materiałów archiwalnych przekazanych do archiwum państwowego NOWE
spis zdawczo-odbiorczy materiałów archiwalnych (technicznych) przekazanych do archiwum państwowego
spis zdawczo-odbiorczy materiałów archiwalnych USC przekazanych do archiwum państwowego
spis zdawczo-odbiorczy materiałów archiwalnych akt metrykalnych parafii przekazanych do archiwum państwowego
spis zdawczo-odbiorczy materiałów archiwalnych ksiąg i akt gruntowych (hipoteki) przekazanych do archiwum państwowego
spis dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
wzór wniosku o brakowanie

POZOSTAŁE

Ankieta zgłoszeniowa na kurs archiwalny (wersja .doc):
I stopnia

Podanie do Archiwum Państwowego w Poznaniu
wersja .doc – wersja .pdf

Podanie o wydanie uwierzytelnionej kserokopii akt z zespołu
wersja .doc – wersja .pdf

Zamówienie na wykonanie kserokopii, skanów…
wersja .docwersja .pdf

aktualizacja treści: grudzień 2017 r.