Pracownia naukowa

Uprzejmie informujemy, iż mając na uwadze poprawę sytuacji epidemicznej, Archiwum Państwowe w Poznaniu od 9 maja 2022 r. wprowadza zmiany w udostępnianiu materiałów archiwalnych w centrali Archiwum w Poznaniu oraz w Oddziałach w Gnieźnie, Koninie i Pile.

Zmiany dotyczą zwiększenia liczby użytkowników, którzy mogą jednocześnie przebywać w czytelniach:
– czytelnia Archiwum Państwowego w Poznaniu – 10 osób + 2 (czytnik mikrofilmów),
– czytelnia Oddziału w Gnieźnie                           – 7 osób,
– czytelnia Oddziału w Koninie                            – 7 osób,
– czytelnia Oddziału w Pile                                    – 7 osób.

Czytelnie będą otwarte w dni robocze od poniedziałku do piątku w Poznaniu  w godz. 8.00 – 14.00, natomiast w Gnieźnie, Koninie i Pile w godz. 8.30 – 14.30.

Nadal prosimy o zachowanie szczególnych „zasad obsługi PP. Użytkowników”, z którymi prosimy się zapoznać przed przybyciem do Archiwum Państwowego w Poznaniu lub Oddziałów w Gnieźnie, Koninie i Pile, dostępnych na naszej stronie internetowej (www.poznan.ap.gov.pl)

Zasady korzystania z materiałów archiwalnych w Pracowni Naukowej Archiwum Państwowego w Poznaniu w czasie stanu epidemii,

Zasady korzystania z materiałów archiwalnych w Pracowni Naukowej Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Gnieźnie w czasie stanu epidemii,

Zasady korzystania z materiałów archiwalnych w Pracowni Naukowej Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Koninie w czasie stanu epidemii,

Zasady korzystania z materiałów archiwalnych w Pracowni Naukowej Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Pile w czasie stanu epidemii.

REZERWACJA WIZYTY W CZYTELNIACH ARCHIWUM

W celu skorzystania z zasobu Archiwum Państwowego w Poznaniu należy zarezerwować dzień i godzinę wizyty poprzez aplikację „REZERWACJA WIZYTY w Pracowni APP”, dostępną na naszej stronie internetowej.

Rezerwacji, należy dokonać co najmniej 2 dni robocze przed terminem planowanej wizyty. Po prawidłowym wysłaniu rezerwacji Użytkownik otrzyma potwierdzenie akceptacji rezerwacji na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu.

Rezerwacja jest możliwa z 30 dniowym wyprzedzeniem.

Ponadto informujemy, iż Archiwum będzie realizowało zamówienia na udostępniane materiały przesłane wyłącznie w formie rewersu elektronicznego dostępnego na stronie internetowej Archiwum.

 

Lista zespołów wyłączonych z udostępniania z przyczyn technicznych do odwołania

 

Wyciąg z regulaminu

1. Materiały archiwalne udostępnia się wyłącznie na miejscu w pracowni naukowej.

2. Do czytelni można wejść wyłącznie z przyborami do pisania, z laptopem i aparatem fotograficznym.

3. Z materiałów archiwalnych można korzystać po wypełnieniu zgłoszenia użytkownika, które wypełnia się każdorazowo na dany rok kalendarzowy (dostępny w pracowni lub do wglądu poniżej).

4. Zgłoszenie użytkownika jest jednoznaczne z akceptacją i przestrzeganiem regulaminu korzystania z materiałów archiwalnych w pracowniach naukowych w Archiwum Państwowym w Poznaniu (do wglądu poniżej).

5. Każdy pobyt w pracowni naukowej należy zaznaczyć w księdze odwiedzin.

6. Materiały archiwalne zamawia się:

  1. Na podstawie dostępnych pomocy archiwalnych (inwentarze, kartoteki, bazy danych, etc.) ustala się nazwę i numer zespołu oraz sygnaturę jednostki archiwalnej,
  2. Na każdą jednostkę archiwalną wypełnia się odrębny rewers (dostępny w pracowni lub do wglądu poniżej),
  3. Jednorazowo można zamówić 10 jednostek archiwalnych,
  4. Akta zmikrofilowane lub zdigitalizowane udostępniane są wyłącznie w formie mikrofilmu lub kopii cyfrowej,
  5. W wyjątkowych wypadkach można składać zamówienia telefonicznie lub drogą elektroniczną.

7. Materiały archiwalne mogą być przechowywane nie dłużej niż przez dwa tygodnie od dnia złożenia zamówienia.
Po upływie tego czasu, materiały są zwracane do magazynu.

8. Zamówienia (rewersy) w Archiwum Państwowym w Poznaniu realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach:
– 7:00 (akta dostępne od godz. 11:00),
– 12:00 (akta dostępne od godz. 13:30).

9. Zamówienia (rewersy) w Archiwum Państwowym w Poznaniu Oddział w Koninie i Pile realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach:
– 8:45 (akta dostępne od godz. 9:00),
– 11:30 (akta dostępne od godz. 12:00).

10. Osoba dyżurująca wydaje zamówione akta, mapy, etc. lub mikrofilmy i odbiera je po wykorzystaniu.

11. Korzystający proszeni są o wypełnienie metryczki dołączonej do jednostki archiwalnej.

12. Osoba korzystająca z materiałów archiwalnych może zamówić kopie wybranych materiałów.

Przydatne pliki

aktualizacja treści: maj 2022 r.