Pracownia naukowa

Pracowania naukowa w Poznaniu jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00, oprócz tego w poniedziałki i czwartki funkcjonowanie zostało przedłużone do godziny 18.30.

Czytelnie w oddziałach terenowych w Koninie, Gnieźnie i Pile są czynne w godzinach od 8.30 do 14.30.

Ponadto zachęcamy do składania zamówienia na udostępniane materiały przesłane w formie rewersu elektronicznego dostępnego na stronie internetowej Archiwum.

 

Lista zespołów wyłączonych z udostępniania z przyczyn technicznych do odwołania

 

Wyciąg z regulaminu

1. Materiały archiwalne udostępnia się wyłącznie na miejscu w pracowni naukowej.

2. Do czytelni można wejść wyłącznie z przyborami do pisania, z laptopem i aparatem fotograficznym.

3. Z materiałów archiwalnych można korzystać po wypełnieniu zgłoszenia użytkownika, które wypełnia się każdorazowo na dany rok kalendarzowy (dostępny w pracowni lub do wglądu poniżej).

4. Zgłoszenie użytkownika jest jednoznaczne z akceptacją i przestrzeganiem regulaminu korzystania z materiałów archiwalnych w pracowniach naukowych w Archiwum Państwowym w Poznaniu (do wglądu poniżej).

5. Każdy pobyt w pracowni naukowej należy zaznaczyć w księdze odwiedzin.

6. Materiały archiwalne zamawia się:

  1. Na podstawie dostępnych pomocy archiwalnych (inwentarze, kartoteki, bazy danych, etc.) ustala się nazwę i numer zespołu oraz sygnaturę jednostki archiwalnej,
  2. Na każdą jednostkę archiwalną wypełnia się odrębny rewers (dostępny w pracowni lub do wglądu poniżej),
  3. Jednorazowo można zamówić 10 jednostek archiwalnych,
  4. Akta zmikrofilowane lub zdigitalizowane udostępniane są wyłącznie w formie mikrofilmu lub kopii cyfrowej,
  5. W wyjątkowych wypadkach można składać zamówienia telefonicznie lub drogą elektroniczną.

7. Materiały archiwalne mogą być przechowywane nie dłużej niż przez dwa tygodnie od dnia złożenia zamówienia.
Po upływie tego czasu, materiały są zwracane do magazynu.

8. Zamówienia (rewersy) w Archiwum Państwowym w Poznaniu realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach:
– 7:00 (akta dostępne od godz. 11:00),
– 12:00 (akta dostępne od godz. 13:30).

9. Zamówienia (rewersy) w Archiwum Państwowym w Poznaniu Oddział w Koninie i Pile realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach:
– 8:45 (akta dostępne od godz. 9:00),
– 11:30 (akta dostępne od godz. 12:00).

10. Osoba dyżurująca wydaje zamówione akta, mapy, etc. lub mikrofilmy i odbiera je po wykorzystaniu.

11. Korzystający proszeni są o wypełnienie metryczki dołączonej do jednostki archiwalnej.

12. Osoba korzystająca z materiałów archiwalnych może zamówić kopie wybranych materiałów.

Przydatne pliki

aktualizacja treści: maj 2022 r.