Prace maturalne Henryka Zygalskiego

Podczas przeprowadzania kwerendy dla jednego z użytkowników archiwum natrafiono na wynik matury Henryka Zygalskiego – matematyka, kryptologa, wychowanka Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu. To właśnie w tym zespole odnaleziono świadectwo ukończenia szkoły, wykaz ocen oraz prace maturalne z: łaciny, historii i matematyki, poznańskiego naukowca. W dalszej części informacji skany posiadanych przez Archiwum Państwowe w Poznaniu materiałów.

Materiały (1-4) pochodzą z zespołu Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu (numer 808)

1. Świadectwa dojrzałości wraz z protokołami egzaminu dojrzałości 1926-1927, sygn. 2526

2. Świadectwa odejścia rok szkolny 1925/26/, sygn. 1249

3. Matura zwyczajna w maju 1926 – Łacina, sygn. 2279

4. Matura zwyczajna w maju 1926 – Historia, sygn. 2275

5. Matura zwyczajna w maju 1926 – Matematyka, sygn. 2276

6. Kartoteka ewidencji ludności 1870-1931 z zespołu Akta Miasta Poznania (numer 474), Zyborski – Zygmanowski, sygn. 15316

479
7. Urząd Stanu Cywilnego Poznań – obwód miejski (numer 1926), Księga miejscowa urodzeń tom III, sygn. 982 (akt urodzenia Henryka)

025

8. Księga miejscowa małżeństw tom II, sygn. 927 (akt małżeństwa p. Zygalskich, rodziców Henryka)

027

 

 

 

Jerzy Różycki i Marian Rejewski w kartotece ewidencji ludności 1870-1931 z zespołu Akta Miasta Poznania (numer 474), sygnatury 14982 i 15011
materiały w serwisie szukajwarchiwach.pl

– Marian REJEWSKI – skan strona A, skan strona B
– Jerzy RÓŻYCKI – skan strona A, skan strona B